Senast reviderad 2014-01-14

Är fridykning skadligt för hjärnan?

Fråga

Jag har spelat undervattensrugby i ett år nu. När man ligger på botten och spelar utan luft eller håller andan väldigt länge så känner jag mig yr i huvudet till slut. Tyder det på syrebrist?

Är det skadligt för hjärnan att hålla på med sådant här, alltså dykning utan tuber? Kan jag få hjärnskador?

Svar

Du får inte några hjärnskador av detta. Syremängden i blodet går inte så lågt att det leder till en hjärnskada.

Däremot finns det andra risker. Vid all fridykning, alltså dykning utan luft- eller syretuber, är det mycket farligt att hyperventilera före dykningen. Att hyperventilera innebär att andas djupare och snabbare än normalt, och då sjunker halten av koldioxid i blodet. Detta kan annars verka attraktivt eftersom det gör att man upplever det som lättare att hålla andan länge utan att få andnöd.

Risken med hyperventilering beror på att koldioxid vädras ut ur blodet utan att blodets syremängd ökar i motsvarande grad. Normalt sett ger en hög koldioxidhalt i blodet signaler till hjärnan att börja andas igen. Och det sker i god tid innan syret sjunker till en nivå där man blir medvetslös.

Men efter hyperventilering kommer den här andningssignalen först efter den tidpunkt då syret passerat den nivå som krävs för att förbli vid medvetande. Man förlorar medvetandet utan förvarning och när en förhöjd koldioxidhalt så småningom sätter igång andningen är risken stor att man andas in vatten istället för luft. Endast insatser av personer i omgivningen kan då förhindra att man drunknar. Det här kallas för hyperventilation blackout

Claes Ehinger, Läkare, specialist i allmänmedicin