Halland

Om du behöver hjälp – kontakta Vårdgarantiservice

Om vi i Halland inte kan erbjuda dig vård inom vårdgarantins tidsgränser har du rätt att få hjälp hos annan vårdgivare inom Region Halland eller i annat landsting och region. Vårdgarantiservice hjälper dig till en ny vårdgivare. Du kan också kontakta dem om du vill veta landstingets regler för vårdgaranti, väntetider, vård utomlands och valfrihet.

Har du fått besked om att din väntetid överstiger vårdgarantins tidsgränser – vänd dig till Vårdgarantiservice så får du hjälp att komma till en annan vårdgivare med kortare väntetid, i Halland eller annat landsting eller region.

Vårdgarantiservice ansvarar för det vårdgarantiintyg som du måste ha med dig som betalningsförbindelse från Region Halland. Intyget ger dig också rätt till reseersättning.

Vårdgarantiservice ger även besked om:

  • regionens regler för valfrihet och vårdgaranti, väntetider för läkarbesök och olika typer av operationer och behandlingar i Halland och övriga Sverige
  • och vård utomlands.

Mer information om just väntetider finns också på webbplatsen www.vantetider.se. Där kan du jämföra inom vilket antal veckor som olika sjukhus och mottagningar kan erbjuda vård.

Kontakta Vårdgarantiservice

Du kontaktar oss enklast genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vill du ringa så är våra öppettider måndag-fredag kl 08:00-14:30, tfn: 0771-900 600

Vårdgarantiservice
Box 517
30180 Halmstad

Vårdgivare med avtal med Region Halland

Senast reviderad: 2018-10-10
Manusförfattare:
Ansvarig redaktör: