Färdtjänst i Halland

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig, som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst innebär att du reser tillsammans med andra i bil. I vissa fall kan du bli hänvisad att resa med buss eller tåg. Det du bokar är en enkelresa utan uppehåll. När du ska åka hem får du boka en ny resa. En färdtjänstresa kan till exempel gå till affären, olika aktiviteter eller till dina vänner.

Visa mer

Kontantfri färdtjänst, nu med möjlighet till autogiro

Kontantfri färdtjänst, nu med möjlighet till autogiro

Region Halland införde i samarbete med Hallandstrafiken kontantfri färdtjänst den 1 juni 2016. Det innebär att egenavgiften för månadens resor summeras och en faktura skickas till dig. Fr o m februari 2017 kan du anmäla att du vill betala fakturan via autogiro. Fyll i autogiroanmälan som bifogas fakturan eller ta ut blanketten här:

Anmälan autogiro

Fäll ihop

Vem har rätt till färdtjänst?

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder som varar i minst 3 månader:

  • har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.
  • har svårt att resa med allmänna kommunikationer, till exempel buss och tåg.

Om det är dåliga kommunikationsförbindelser där du bor är det inte ett skäl för att du ska få färdtjänst. Hög ålder ger inte automatiskt rätt till färdtjänst.

Fäll ihop

Ansöka om färdtjänst

Ansöka om färdtjänst

I Halland är det Region Halland som prövar rätten till färdtjänst. Det gäller dig som är folkbokförd i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg eller Varberg. Logga in för att ansöka om färdtjänst direkt. Du kan även ladda ner ansökningsblanketten och skicka in till Färdtjänstavdelningen. eller mejla till fardtjanst@regionhalland.se. Om du skickar in ansökan via e-post går det bra att bifoga eventuella läkarutlåtanden eller andra dokument.

Är du folkbokförd i Kungsbacka ansöker du hos kommunens särskilda färdtjänsthandläggare.

När du har fått ditt färdtjänstbeslut kan du boka din första resa. ”Hallandskortet Färdtjänst” är ditt färdtjänstbevis och det får du ett par veckor efter beslutet. Kortet är personligt. På färdtjänstbeslutet står vad som gäller för dig. Det är i regel tidsbegränsat och du måste ansöka på nytt en månad före ditt tillstånd går ut, om du vill få det förnyat.

Läkarutlåtanden
Färdtjänst
Länsfärdtjänst
Riksfärdtjänst
Särskilda behov

 

Fäll ihop

Beställa färdtjänst

Beställa färdtjänst

Ring 0771-750 600 för att beställa din resa, vardagar 07.00–22 och helger 08.00–22.00.

Du kan också beställa genom att logga in på www.hallandstrafiken.se/fardtjanst. Då behöver du logga in med ditt kundnummer samt en pinkod. Kontakta Färdtjänstavdelningen för mer information om bokning direkt via nätet.

När du bokar får du svara på de här frågorna:

• Vad heter du?
• Var bor du?
• Vart ska du resa?
• När vill du bli hämtad?
• Måste du vara framme en speciell tid?
• Behöver du ta med något hjälpmedel?
• Är det någon annan person som ska åka med?
• När vill du resa tillbaka?

De här tiderna kan du resa

Måndag till torsdag samt söndagar och helgdagar klockan 06.00–24.00. Fredag, lördag och helgaftnar klockan 06.00–02.00.

Observera! Om du är bosatt i Halmstad kan du resa dygnet runt.

Tänk på att du måste vara resklar när bilen kommer. Föraren kan tyvärr inte vänta.

Räkna med att din resa tar lite extra tid

Att resa med färdtjänst innebär att du reser med andra. När du beställer en resa ser vi om det går att samordna med andra resor som ska göras runt din önskade avresetid. Bilen kör inte alltid den kortaste vägen till ditt resmål, utan tar ibland en annan väg för att lämna av eller hämta upp andra resenärer. Du får räkna med att din resa kan ta minst dubbelt så lång tid som en direktresa.

Fäll ihop

Avbeställa färdtjänst

Avbeställa färdtjänst

Ring 0771-750 600 senast en timme före avtalad tid om du vill avbeställa din resa. Du kan också avbeställa färdtjänst genom att logga in på www.hallandstrafiken.se/fardtjanst. Då behöver du logga in med ditt kundnummer samt en pinkod. Kontakta Färdtjänstavdelningen om du vill ha mer information om bokning via nätet.

Om du inte avbeställer riskerar du att få betala en avgift på 100 kronor.

Fäll ihop

Område och taxor

Område och taxor

Var får jag resa?

Du får resa i hela din hemkommun och i angränsande kommuner inom Halland. Du kan även resa till och från en kommun som gränsar till din hemkommun även om den ligger utanför Halland. Detta är ditt färdtjänstområde.

Färdtjänstområden för boende i Halland

Boende i Varberg
Resor inom till och från: Varberg, Kungsbacka, Falkenberg
Resor till och från: Mark

Boende i Falkenberg
Resor inom till och från: Falkenberg, Varberg, Hylte, Halmstad
Resor till och från: Mark, Svenljunga, Gislaved

Boende i Hylte
Resor inom och till och från: Hylte, Falkenberg, Halmstad
Resor till och från: Gislaved, Ljungby

Boende i Halmstad
Resor inom och till och från: Halmstad, Falkenberg, Hylte, Laholm
Resor till och från: Ljungby

Boende i Laholm
Resor inom och till och från: Laholm, Halmstad
Resor till och från: Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Ängelholm, Båstad

Du som bor i Kungsbacka ansöker om färdtjänsttillstånd hos Kungsbacka kommun. Läs mer om färdtjänst, priser och var du får resa på Kungsbacka kommuns hemsida.

Vad kostar det?

Din avgift för färdtjänsten, egenavgiften, bestäms av den allmänna kollektivtrafikens taxor. I Halland finns ett antal geografiska avgiftszoner och din avgift beror på hur många zoner som ingår i resan.

Taxa för färdtjänst från och med 2018-12-09

Fäll ihop

Resa längre bort

Resa längre bort

Har du behov att resa utanför ditt färdtjänstområde. Det kan till exempel gälla:

Länsfärdtjänst - resor i delar av Halland som inte ingår i ditt färdtjänstområde och resor till följande kommuner: Mölndal, Mark, Svenljunga, Gislaved, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Ängelholm, Båstad, Göteborg, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Helsingborg och Höganäs.
Ladda ner ner blanketten för länsfärdtjänst och skicka den till Färdtjänstavdelningen. Du kan också mejla till fardtjanst@regionhalland.se. Om du skickar in ansökan via e-post går det bra att bifoga eventuella läkarutlåtanden eller andra dokument.”

Riksfärdtjänst - resor till övriga Sverige
Logga in och ansök direkt via våra e-tjänster eller ladda ner blanketten för riksfärdtjänst och skicka den till Färdtjänstavdelningen.

Resor inom en annan kommun (som inte ingår i ditt färdtjänstområde) när du är på besök där
Kontakta Färdtjänstavdelningen

Du behöver ansöka i god tid, senast fyra veckor före planerad resa. Generellt gäller att resor utanför ditt färdtjänstområde i första hand ska ske med den allmänna kollektivtrafiken – buss eller tåg.

Fäll ihop

Särskilda behov

Särskilda behov

Ledsagare: Du kan bli beviljad ledsagare om du på grund av din funktionsnedsättning har ett omvårdnadsbehov under själva bilfärden. Det är du själv som får ordna din ledsagare och hen åker med kostnadsfritt.

Direktresa: Resor utan omvägstid kan beviljas om du på grund av din funktionsnedsättning måste resa den kortaste vägen till ditt resmål.

Ensamåkning: Resor utan samordning kan beviljas om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa tillsammans med andra.

För mer information kontakta Färdtjänstavdelningen.

Fäll ihop

Arbetsresor och dagvårdsresor

Arbetsresor och dagvårdsresor

Arbetsresor

Med arbetsresor menas resor till arbete och studier eller till kommunernas dagliga verksamhet.

För att få färdtjänsttillstånd för sådana resor ska du skicka in en skriftlig ansökan till Färdtjänstavdelningen. Du får göra två resor per dag till och från den eller de adresser som anges i ditt tillstånd. Du kan resa när som helst på dygnet. Ska du resa under arbetstid får du använda vanlig färdtjänst (om inte arbetsgivaren står för resan).

Dagvårdsresor

Med dagvårdsresor menas resor till kommunernas dagverksamhet.

För att få tillstånd att åka färdtjänst till dagvård ska du vända dig till kommunens biståndshandläggare eller omsorghandläggare. Du måste ha ett färdtjänsttillstånd för att få åka dagvårdsresor.

Fäll ihop

Sjukresor bokas hos Resam

Sjukresor bokas hos Resam

Observera att resor till sjukvård inte kan ske med färdtjänst. Sjukresor, till exempelvis vårdcentral och tandläkare, bokas hos Resam på telefon 0771-91 00 90. Här kan du läsa mer om sjukresor.

Fäll ihop

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad händer vid försening?

Var vänlig och kontakta Hallandstrafikens kundcenter 0771-750 600 om bilen är mer än tio minuter försenad, för mer information och hjälp.

Vad får jag ta med på resan?

Du får ta med dig de hjälpmedel som du behöver för att klara resan. Du får också ta med dig två matkassar eller väskor, eller en ”dramaten”. Det motsvarar vad du skulle kunna ta med dig om du reser med den allmänna kollektivtrafiken.

Husdjur: Du får ta med husdjur om det inte ställer till olägenheter för andra resenärer. Husdjuret ska transporteras i bur, väska eller motsvarande. Du måste berätta att du vill ta med ett husdjur när du gör din beställning.

Medresenär: Medresenär är en person som du får ta med dig som sällskap på färdtjänstresan. Förutom medresenären får du även ta med dig egna barn under 12 år. Medresenären och barnen måste alltid påbörja och avsluta resan samtidigt som du och de betalar samma avgift.

Vad hjälper föraren mig med?

• Hjälp i och ur bilen samt till och från porten
• Hjälp med två kassar och väskor till och från porten
• Hjälp med nödvändiga gånghjälpmedel och säkerhetsbälte 
• Bärhjälp med hjälp av ”trappklättrare”

Behöver du mer hjälp?

Prata med en handläggare på Färdtjänstavdelningen om ditt funktionshinder gör att du behöver mer hjälp. Det kan till exempel handla om:

• Hämtning eller lämning i bostaden.
• Assistans av chauffören till och från buss eller tåg.
• Hjälp att bära in matkassar på hemadressen.

Sekretess

Det är bara handläggaren som vet varför du har färdtjänst.

Finns det någon resegaranti?

Resegaranti gäller om bilen är mer än 30 minuter sen eller om du kommer för sent till en utlovad ”senast framme-tid”. Garantin gäller inte för omständigheter som ligger utanför Hallandstrafikens och deras operatörers möjligheter att påverka. Ring till Hallandstrafikens kundcenter 0771-750 600 för att anmäla att du vill ha ersättning. Garantiersättningen ger dig en kostnadsfri resa i färdtjänsten eller ett presentkort för inköp av Hallandstrafikens resekort.

Kontakta Färdtjänstavdelningen

Här hittar du kontaktuppgifter, det går också bra att mejla på fardtjanst@regionhalland.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-19
Skribent:

Åsa Johnsson, kommunikatör Region Halland

Manusunderlag:

Marie Larsson, tf avdelningschef Färdtjänstavdelningen