1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 2 sidor)
Halland

Välkommen att ringa till 1177 Vårdguiden på telefon i Halland. Erfarna sjuksköterskor svarar gärna på dina frågor om vård och hälsa - dygnet runt. Telefonnumret är 1177.

Om du mår dåligt eller har skadat dig kan 1177 ge svar på om det är något du själv kan göra för att lindra besvären, eller om du bör söka vård hos exempelvis en distriktssköterska eller läkare.

Ringa från mobil och utanför länet

1177 Vårdguiden på telefon finns i hela landet så du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du når 1177 också när du ringer från mobil, ring tfn 1177 - för råd om vård.

Ställ din fråga via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Logga in och ställ din fråga. Du får svar inom 24 timmar, oftast mycket snabbare. Läs mer om e-tjänsterna här.

Vid akut nödläge - ring 112

När det inträffat en olycka eller någon blivit allvarligt sjuk, ring 112 och tala om vad som hänt. Personalen som svarar på SOS Alarm har sjukvårdskunskap och kan ge dig råd under tiden som du väntar på ambulans.

När ambulans krävs fast det inte är akut eller planerad sjuktransport, ring 035–21 14 80.

Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs.


Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter kan få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska via texttelefon. För samtal till texttelefon, ring 0771-11 77 99.

Du som använder bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsten bildtelefoni.


Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring +46 771-11 77 99.

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal. Hur mycket det är beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Har du synpunkter på den rådgivning du fått? Tyck till  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-16
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Halland
Tillägg uppdaterade:
2015-11-27
Granskare:
Fanny Franzén Petersson, verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon