Ökad risk att smittas av tarmbakterie i färsk kyckling

Det föreligger sannolikt en ökad risk för smitta av Campylobacter vid ovarsam hantering eller bristfällig tillagning av färskt kycklingkött.

I Sverige har det senaste året konstaterats en ökning av antalet inhemskt smittade med tarmbakterien Campylobacter. Vid utredning i samverkan med nationella myndigheter har framkommit misstankar om att färsk kyckling kan vara orsak till det ökade antalet sjukdomsfall.

Kycklingkött är en känslig råvara och bör hanteras därefter. Fryst kyckling innehåller mindre mängder Campylobacter än färsk. Tiden utan adekvat kylförvaring och fram till tillagning ska vara kortast möjliga. Hand- och kökshygienen ska vara skärpt.

Under 2016 anmäldes 257 inhemskt Campylobactersmittade i Halland jämfört med 182 under 2015.

Vad är Campylobacter? Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer om magsjuka här på 1177 Vårdguiden.

Text: Mats Erntell, smittskyddsläkare Region Halland

Till alla nyheter