Förnya dina recept innan den 22 juni

Tänk på att förnya medicin, preventivmedel eller hjälpmedel så att du har så det räcker över sommaren!

Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Det betyder att det tar längre tid att få sina recept förnyade. Senast den 22 juni vill vi ha din receptförnyelse, men helst tidigare, för att vården ska hinna med.

Recepten förnyas via nätet

Recept förnyas hos den mottagning som skrivit ut receptet. Enklaste sättet att förnya är genom att logga in på www.1177.se/Halland, gå in på mottagningen som skrivit ut receptet och förnya din medicin.

Om du har hjälpmedel, som exempelvis inkontinenshjälpmedel, stomimaterial och diabetesnålar, tänk också på att förnya dem innan sommaren. Det går också att göra via nätet.

Se hur många uttag du har kvar

Om du behöver kontrollera hur många uttag som är kvar på ditt recept, finns även den informationen när du loggar in på www.1177.se/Halland

Du kan också ringa mottagningen som skrivit ut receptet för att få det förnyat.

Logga in och förnya ditt recept direkt

Text: Katarina Lidman

Till alla nyheter