Cellprovsveckan 15-19 maj 2017

Doulor med på cellprovsveckan

Nu är det dags för Cellprovsveckan 16-19 maj då kvinnohälsovården uppmärksammar att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad.

Cellförändringar i livmoderhalsen utvecklas långsamt. Förändringarna känns inte och märks inte. Det är därför viktigt att gå på flera kontroller i livet.

– Att gå varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer eftersom cellförändringar kan tas bort innan de utvecklats till cancer. Risken minskar med 90 procent. Det gäller alla som har en livmodertapp, oavsett könsidentitet eller sexuell praktik, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Det är viktigt att även du som har vaccinerat dig mot HPV (humant papillomvirus) går på cellprovskontroll varje gång du blir kallad.

– Vaccin skyddar inte helt mot livmoderhalscancer även om det är ett bra komplement till cellprovskontrollerna, säger Anneli Ljungren, Samordningsbarnmorska, Region Halland.

Informationsinsatser i anslutning till barnmorskemottagningar

Under Cellprovsveckan kommer barnmorskemottagningarna att dela ut informationsmaterial och karameller på och utanför barnmorskemottagningarna för att uppmärksamma vikten av att ta cellprov.

Under hela veckan finns även möjligheten att via e-post enkelt få reda på när man senast tog ett gynekologiskt cellprov. Kvinnor kan skicka sitt personnummer via e-post till cellprov@vgregion.se för att få reda på när de senast tog sitt cellprov. Vid stor efterfrågan kan det ta lite tid eftersom varje fråga besvaras manuellt.

Cellprov räddar liv
De svenska screeningprogrammen mot livmoderhalscancer har bidragit till att minska livmoderhalscancer kraftigt. Trots det så insjuknar 450 kvinnor i Sverige varje år och av dessa avlider ungefär 150 i sjukdomen. De flesta av dem har inte tagit cellprov. Genom regelbunden cellprovtagning kan cellförändringar upptäckas, och vid behov behandlas, innan de hinner utvecklas till cancer. De flesta lätta cellförändringar går över av sig själva och behöver aldrig behandlas.

Cellprovsveckan är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Regionalt cancercentrum väst, Kunskapscentrum för Jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

 

 

Text: Monica Burell

Till alla nyheter