1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, ägs av alla landsting och regioner i Sverige. Det finns en central webbredaktion och regionala redaktörer i varje landsting.  

De tusentals faktatexter som finns, är producerade i samarbete med runt 350 manusförfattare och faktagranskare som arbetar i vården ute i landet. På 1177.se finns en frågetjänst, där man anonymt kan ställa frågor och få ett personligt svar från olika experter ute i landet. Man kan också söka och hitta vård i hela Sverige och använda lokala e-tjänster för att kontakta vården.

1177.se anpassas automatiskt beroende på var man bor och man kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det egna landstinget eller regionen.

Skicka meddelande till 1177 Vårdguiden på webben