Vårdgarantiservice Halland


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Kontakta vårdgarantiservice

Telefonnummer och Öppettider

0771-90 06 00
Telefontid idag:
06–14:30
Öppet idag:
06–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 06–14:30
Öppettider:
Mån-fre 06–16
Växeltelefon:
035-13 10 00

ADRESS

Besöksadress
Län, kommun
Hallands län
Postadress
Vårdgarantiservice
Box 517
30180 Halmstad

Om oss

Om vi i Halland inte kan erbjuda dig vård inom vårdgarantins tidsgränser har du rätt att få hjälp hos annan vårdgivare inom Region Halland eller i annat landsting och region. Vårdgarantiservice hjälper dig till en ny vårdgivare. Du kan också kontakta oss om du vill veta regionens regler för vårdgaranti, väntetider, vård utomlands och valfrihet.


Har du fått besked om att din väntetid överstiger vårdgarantins tidsgränser – vänd dig till Vårdgarantiservice så får du hjälp att komma till en annan vårdgivaremed kortare väntetid, i Halland eller annat landsting eller region.

Vårdgarantiservice ger även besked om regionens regler för valfrihet och vårdgaranti, väntetider för läkarbesök och olika typer av operationer och behandlingar i Halland och övriga Sverige samt vård utomlands.

Information till patienter

Vårdgarantiservice ansvarar för det vårdgarantiintyg som du måste ha med dig som betalningsförbindelse från Region Halland. Intyget ger dig också rätt till reseersättning.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.