Vinterkräksjuka – Calicivirus

Skriv ut (ca 3 sidor)

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus och är en av de vanligaste typerna av magsjuka i Sverige. Man kan få magsjuka av många olika anledningar. För att förebygga smitta är det viktigt med god hygien, framför allt att tvätta händerna noga med tvål och vatten när du har varit på toaletten.

Skriv ut

Alla åldersgrupper kan bli smittade av vinterkräksjukan. För barn är kräkningar vanligast symtom medan vuxna oftare får diarré. Vissa personer får aldrig vinterkräksjuka även om de blir utsatta för viruset. Det beror troligtvis på en medfödd motståndskraft.

Symtom på vinterkräksjuka

Symtom på vinterkräksjuka

Det finns två typer av calicivirus, norovirus, som är den vanligaste typen och sapovirus, som är mindre vanligt. Båda ger samma symtom:

 • Illamående
 • kräkningar
 • diarréer
 • ont i magen.

Du kan också ha:

 • feber
 • huvudvärk
 • muskelvärk.

Symtomen kan pågå i ett till tre dygn. Se till att vara helt frisk innan du går tillbaka till arbete eller skola.

Sjukdomen är mest aktuell mellan november och april, med en topp mellan januari och mars. Det är därför den kallas för vinterkräksjuka. Men den kan förekomma även andra tider på året, oftast i samband med smitta via mat eller vatten.

Vinterkräksjuka kan likna andra magsjukdomar men skiljer sig från dem genom det plötsliga insjuknandet. Läs mer om andra anledningar till magsjuka med diarré och kräkningar.

Fäll ihop

Så smittar vinterkräksjuka

Så smittar vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka är väldigt smittsam. En enda person kan smitta ner en hel arbetsplats eller förskola.

Vinterkräksjukan kan spridas på olika sätt:

 • Genom kontakt med smittade personer, även kräkningar kan smitta.
 • Genom mat och dryck som hanterats av en person som är sjuk. 
 • Genom dricksvatten eller mat som sköljts i förorenat vatten och sedan inte kokats, till exempel djupfrysta bär och grönsaker. Calicivirus förstörs vid temperaturer över 70 grader, men inte vid frysning.

Det tar vanligtvis mellan 12 och 48 timmar från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Du som haft vinterkräksjukan kan få ett visst kortvarigt skydd mot sjukdomen. Men du kan bli sjuk flera gånger.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Magsjuka går oftast över av sig själv efter några dagar men kraftiga diarréer och kräkningar hos barn under ett år, gamla eller personer som är medtagna av annan sjukdom kan vara allvarliga. Läs här om barn som har magsjuka, och när ni behöver söka vård.

Kontakta en vårdcentral eller ring och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 om

 • du kräks mycket och inte får i dig tillräckligt med vätska.
 • du kissar ovanligt lite.
 • ditt vinterkräksjuka barn är slött och har liten eller ingen lust att leka.

Du ska också kontakta en vårdcentral eller ringa telefon 1177 om

 • du är mycket trött och svag.
 • du har blodiga diarréer.
 • du har hög feber och fryser. 
 • du har svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar. 
 • du är magsjuk och äter medicin mot hjärtsvikt, diabetes eller annan allvarlig sjukdom.
 • du arbetar inom vård och omsorg eller med livsmedel. Du kan behöva ta prover.
 • magsjukan har uppstått under eller direkt efter en utlandsresa, framförallt om du inte haft tillgång till rent vatten.
 • du har haft diarré i mer än en vecka.
 • kräkningarna inte börjar avta inom ett dygn.

Viktigt!

Caliciviruset är mycket smittsamt. Ring därför alltid vårdcentralen innan du åker dit. Då kan mottagningen förbereda ditt besök och se till att du inte smittar andra.

Fäll ihop

Vad kan jag göra själv?

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att återställa kroppens vätskebalans genom att dricka mycket. Kroppen tar upp vätskan bäst om du dricker lite i taget och ofta. Om du har svårt att dricka kan du ta vatten teskedsvis. När du känner dig bättre kan du börja äta som vanligt igen, men fortsätt att dricka ofta så länge avföringen är lös.

Om du kräks mycket eller har mycket diarréer förlorar kroppen både vätska och salter. Du kan då dricka vätskeersättning för att ersätta det vatten och de salter som din kropp blivit av med. Du kan köpa vätskeersättning på apotek eller blanda din egen.

Om ditt barn inte vill dricka vätskeersättning, försök med den vätska som barnet vill ha. Håll barnet under uppsikt och håll koll på hens allmäntillstånd och att hen kissar.

Fäll ihop

Undvik att själv bli smittad

Undvik att själv bli smittad

Du kan minska risken för att själv bli smittad genom att:

 • alltid tvätta händerna noga med tvål och vatten, framför allt före måltider och efter toalettbesök.  Det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka
 • använda flytande tvål och pappershanddukar på ställen där många samlas, till exempel skolor, förskolor, arbetsplatser och andra offentliga miljöer.
 • undvika att besöka magsjuka personer.
Fäll ihop

Undvik att smitta andra

Undvik att smitta andra

Du kan minska risken för att smitta andra genom att:

 • tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • inte laga mat åt andra
 • vara extra noga med din personliga hygien
 • inte vara på platser där du kan smitta andra
 • vara hemma från skola, arbete eller andra aktiviteter minst ett dygn efter att du blivit helt symtomfri från både kräkningar och diarré. För barn på förskola gäller två dygn.

Du behöver inte stanna hemma från jobbet om någon i din familj är sjuk och du känner dig frisk. Men det är viktigt att tvätta händerna noga innan du går hemifrån och att gå hem direkt om du får symtom.

Fäll ihop

På sjukhus eller särskilt boende

Halland

På sjukhus eller särskilt boende

När du är inslagd på sjukhus eller bor på ett särskilt boende får du stanna på ett eget rum så länge du har symtom och ett par dagar efter att influensasymtomen upphört. Under denna tid serveras maten på ditt rum.

Tänk på att tvätta dina händer ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser. Hosta eller nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse. Avstå om möjligt från besök. Om du får besök ska de vara noga med sin handhygien före och efter besöket. Besökare ska också endast vistas på ditt rum och inte på avdelningen i övrigt.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Texten finns översatt - Other languages

Här kan du läsa texten översatt till engelska:

English (engelska)

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-08
Skribent och redaktör:

Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bo Svenungsson, infektionsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting


Halland
Tillägg uppdaterade:
2015-12-22
Skribent:
Åsa Johnsson, kommunikatör Region Halland
Manusunderlag:
Peter Johansson, Vårdhygien Region Halland