Testikel som inte kommit ner i pungen

Hos en del pojkar har en eller båda testiklarna inte vandrat ner i pungen när barnet föds. Ibland vandrar testiklarna ner i pungen av sig själva. Ibland behöver testikeln flyttas med en operation.

Allmänt

Under fosterlivet bildas testiklarna i magen. Mot slutet av fostertiden ska testiklarna vandra ner i pungen, men hos några har de inte kommit ner när barnet föds. Ibland vandrar testiklarna ner i pungen av sig själva under det första levnadsåret, men ibland stannar testikeln för högt upp.

Hos en tredjedel av alla för tidigt födda pojkar har ena eller båda testiklarna inte hunnit vandra ner i pungen när de föds. Det är vanligare ju tidigare barnet föds. Ibland händer detta också hos pojkar som föds när graviditeten är fullgången.

Det är oftast bara en av testiklarna som inte vandrat ner, men det kan vara båda två. Ibland kommer testiklarna ner i pungen under det första levnadsåret, men hos vissa pojkar kommer inte testiklarna på plats. Läkaren kan ibland känna testikeln i ljumsken eller halvvägs ner i pungen. Ibland kan inte läkaren känna den alls och då ligger den kanske kvar i magen. Att testikeln eller testiklarna inte är på plats i pungen kallas inom vården för retentio testis.

Det är ovanligt, men ibland saknas en eller båda testiklarna helt.

Vad kan man göra själv?

Vissa barn har starka muskler som drar testikeln högt upp i ljumsken, till exempel när det är kallt eller om låret eller pungen berörs. Pungen känns då tom och det kan misstolkas som att testikeln inte är på plats, men i värme kommer testikeln ner igen. Ett bra sätt att själv ta reda på om testikeln eller testiklarna inte har kommit ner i pungen är att känna efter om testiklarna finns i pungen när barnet tar ett varmt bad.

En del barn som inte har testikel eller testiklar i pungen har även ljumskbråck. Därför är det bra att berätta på barnavårdscentralen, BVC, om man misstänker att pojken inte har testiklarna i pungen. Om barnet har ljumsbråck bör det opereras så snart som möjligt.

När ska man söka vård?

Barnets testiklar undersöks alltid på BB och på barnavårdscentralen, BVC. Om läkaren upptäcker att testikeln eller testiklarna inte har kommit ner i pungen undersöks de alltid igen. Därför brukar man känna till om barnet har en testikel som inte har kommit ner i pungen. Men om barnet till exempel inte har undersökts på BVC och man upptäcker att testiklarna inte har vandrat ner i pungen ska man kontakta BVC eller en vårdcentral.

Behandling med operation

När en testikel eller båda testiklarna inte har kommit ner i pungen får barnet genomgå en operation. Den görs när barnet har blivit ett år gammalt eller efter det. Då flyttas testikeln ner och fästs i pungen. Om det inte går att känna testikeln alls, får barnet ibland genomgå en titthålsoperation för att läkaren ska se om testikeln ligger i magen eller saknas helt. Ibland görs ultraljud innan operationen, för att försöka se om testiklarna saknas eller finns i magen.

Operationen görs medan barnet är sövt med narkos. När barnet ska opereras får han först en bedövningssalva på huden på armen eller handen. Salvan får verka i ungefär en timme. När huden är bedövad får barnet en liten mjuk plastslang, en så kallad venkateter, insatt i ett blodkärl med hjälp av en nål. En sjuksköterska för in nålen och den tunna plastslangen i ett blodkärl. Oftast sätts venkatetern på handens ovansida eller i armvecket. När plastslangen är på plats tas nålen bort och slangen fästs med ett förband. Genom venkatetern sprutas ett sömn- och bedövningsmedel in som gör att barnet sover och inte har ont under operationen. Som förälder får man vara med fram till att barnet är sövt.

Efter operationen sys såret eller såren igen, oftast med stygn som löses upp av sig själv. I så fall behöver man inte ta bort några stygn. Själva operationen tar ungefär en timme.

Efter uppvaknandet kan en del barn må illa och kräkas. Därför brukar ett så kallat dropp vara kopplat till venkatetern, och få sitta kvar några timmar så att barnet inte får vätskebrist om han kräks mycket. De flesta kan åka hem samma dag som operationen har skett.

Man kan åka hem med pojken samma dag. Om barnet har ont, kan man ge receptfri smärtlindrande medicin, till exempel Alvedon eller Panodil.

Viktigt med behandlig

Det finns flera skäl till att det är viktigt att få ner testikeln till pungen. Ett är att testikeln inte kan växa som den behöver om den inte ligger i pungen. Ett annat är att temperaturen i buken och ljumsken är högre än i pungen, vilket gör att spermier inte kan bildas i normal mängd om testikeln ligger utanför pungen. Det finns därför viss risk för att pojken får minskad möjlighet att få biologiska barn om båda testiklarna ligger kvar på fel plats.

Det är ovanligt, men det finns lite större risk att få testikelvridning om testikeln ligger kvar i magen. En mycket ovanlig följd av att testikeln ligger i magen är att risken ökar något för att få testikelcancer som vuxen. Ligger testikeln i pungen är det betydligt lättare att detta upptäcks i tid så att man kan få behandling.

Läs mer: Smärtor i pungen

Senast uppdaterad:
2016-04-18
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden