Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom sprids av smittade skogssorkar. Du kan bli sjuk om du rör vid djuren, deras saliv, urin eller avföring, eller andas in damm som innehåller urin eller avföring. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Man kan bli ganska dålig av sorkfeber, men de flesta blir helt friska igen.

I Sverige finns sorkfeber i stort sett bara norr om Dalälven, i Dalsland och Värmland. De år som det finns fler sorkar än vanligt blir också fler människor sjuka. Sorkfeber är vanligare i Finland.

Du kan minska risken att bli sjuk om du

  • undviker direktkontakt med skogssorkar
  • använder handskar om du ska städa eller röra vid ställen där djuren kan ha varit, till exempel i vedbodar
  • städar med våta i stället för torra metoder, så att det inte dammar
  • krattar fjolårsgräs efter regn eller vattning, också för att undvika damm
  • använder ansiktsmask när du behöver utsätta dig för smittorisk.

Symtom

Det kan ta mellan två och sex veckor från smittotillfället tills du blir sjuk. Det är vanligt att få

  • hög feber
  • muskelvärk
  • mycket ont i magen och ryggen.

Sjukdomen brukar också påverka njurarna, och det kan märkas genom att du kissar mindre eller mer än vanligt.

Behandling

Det finns ingen behandling mot sorkfeber, men de flesta blir friska efter en till två veckor. Under tiden kan du försöka lindra besvären med till exempel smärtstillande och febernedsättande läkemedel.

Ibland kan sjukdomen göra så att njurarna under en tid inte kan rena blodet som de ska. Då kan du behöva ligga på sjukhus och få behandling för det.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har fått sorkfeber kan du kontakta en vårdcentral.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Där har du också möjlighet att få en fast läkarkontakt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad:
2015-09-21
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad