Könsstympning - omskuren kvinna

Skriv ut (ca 4 sidor)

Det finns många olika typer av könsstympning. Det är en tradition som har funnits länge, och som inte är kopplad till någon särskild religion. Könsstympning är förbjudet i Sverige och i många andra länder. Om du har varit med om könsstympning kan det påverka både din kropp och hur du mår, men det behöver inte göra det.

Skriv ut

Varför utförs könsstympning?

Varför utförs könsstympning?

Könsstympning är en mycket gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild religion. Det förekommer inom vissa grupper över hela världen. Hur det började är inte känt och det verkar finnas många olika förklaringar och teorier om varför det görs.

Till exempel kan det ses som nödvändigt för att en ung tjej ska bli en vuxen kvinna. En tjej som inte könsstympas anses ibland inte kunna få en partner att gifta sig med och bilda familj. Därför kan föräldrar tycka att de tryggar framtiden för sina barn. Det gör också att det kan finnas ett stort tryck på föräldrarna från omgivningen att döttrar ska könsstympas.

Det finns också myter som lever kvar och hjälper till att hålla kvar könsstympningen som tradition. Sådana myter kan till exempel vara att klitoris är en manlig del som måste tas bort. Ett annat skäl till könsstympning kan vara att kontrollera kvinnors sexualitet. I vissa områden där könsstympning utförs finns det föreställningar om att kvinnlig sexualitet är mycket stark. Könsstympning kan därför göras för att minska sexlusten.

Fäll ihop

Hur kan ett könsstympat underliv se ut?

Hur kan ett könsstympat underliv se ut?

Ett underliv kan vara könsstympat på många olika sätt. Det kan vara stora eller små delar av könet som är borttagna. Det också vara att någon har stuckit eller skurit i klitoris. Alla former av könsstympning är olagliga i Sverige.

Enligt den definition som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram finns det fyra olika typer av könsstympningar. Det förekommer också könsstympningar som är blandningar av de olika typerna.

  • Klitoris kappa (förhud) och ibland klitoris ollon tas bort.
  • En del av klitoris tas bort och hela eller delar av de inre blygdläpparna.
  • De yttre och inre blygdläpparna sys ihop så att öppningen till slidan täcks. Längst ner mot analöppningen lämnas ett lite hål för att kiss och mensblod ska kunna rinna ut. Innan området sys ihop kan en del av klitoris tas bort, samt hela eller delar av blygdläpparna.
  • Att någon skär eller sticker med en nål i klitoris eller området runt omkring för att framkalla en liten blödning. Det kan förstöra känsliga nervändar och orsaka smärta vid beröring av klitoris.

Andra former av könsstympning kan vara att någon för in frätande ämnen eller örter i slidan för att minska storleken på slidan. WHO räknar även intimpiercing som en form av könsstympning.

Fäll ihop

Vad säger lagen om könsstympning?

Vad säger lagen om könsstympning?

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen står det att alla personer i alla länder har rätt till sin egen kropp och att slippa bli könsstympade.

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien. I Sverige är könsstympning är förbjudet sedan 1982 och den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse. Även om brottet begås i ett annat land, kan en person som normalt bor i Sverige dömas här.

Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra könsstympning. Det innebär till exempel att en förälder kan dömas även om hen själv inte har medverkat vid själva könsstympningen.

I den svenska lagen står det att det är olagligt att göra ingrepp för att stympa de yttre delarna av en tjejs könsorgan. Det gäller även om tjejen själv har sagt att hon går med på det. I lagen står det också att det inte heller får göras andra ingrepp som skapar "bestående förändringar", det vill säga något som inte går att ändra tillbaka. Även här står det i lagen att det inte får göras även om tjejen själv har godkänt det.

Undantaget är operationer av medicinska skäl, om en sjukdom eller något annat gör att det behövs en operation. Samtidigt väljer en del tjejer att själva betala för att få sina inre blygdläppar opererade. För att de vill att de ska se ut på ett annat sätt. Som lagen är skriven skulle även den här typen av operationer kunna klassas som könsstympning och vara olagliga. Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor har bedömt att lagen endast bör gälla för stympning, inte andra ingrepp i underlivet. 

Fäll ihop

Sex och könsstympning

Sex och könsstympning

Könsstympning behöver inte påverka förmåga att ha eller njuta av sex. Det går både att onanera och ha sex med andra. Men om du tycker att du har problem finns det mycket att göra.

Att få ett bra sexliv handlar mycket om att lära känna din kropp och vad som känns bra. Även om yttre klitoris och området där omkring är skadat, kan du lära dig att använda det som finns kvar för att det ska kännas skönt.

Det går heller aldrig att ta bort hela klitoris. Den delen av klitoris som är synlig är bara en liten del av hela klitoris, som fortsätter ner bakom blygdbenet.

Men om det gör ont eller inte känns skönt att röra något område, som till exempel klitoris, går det att försöka hitta andra områden på kroppen. Bröstvårtorna, slidöppningen eller mellangården är exempel på områden som vid beröring kan skapa upphetsning och lustkänslor.

Fäll ihop

Vilka problem kan jag få?

Vilka problem kan jag få?

Det är inte säkert att man själv vet om man har blivit könsstympad. Det är inte heller säkert att det behöver medföra några problem.

Om du får problem beror de på vilken typ av könsstympning du har utsatts för. Det kan

  • göra ont eller inte kännas skönt att ha samlag
  • bli svårt att kissa
  • bli ärr som gör ont eller blir infekterade
  • göra ont eller inte kännas skönt att onanera.

Könsstympning kan också påverka hur du mår. Du kan känna dig nedstämd eller må dåligt på annat sätt. Minnen från när det hände kan finnas kvar, även om det var för länge sen. En del blir deprimerade eller nedstämda utan att koppla ihop det med själva könsstympningen.

Att motsätta sig könsstympning eller att ens syskon ska bli könsstympad kan ibland skapa problem hemma, med föräldrar eller andra släktingar.

Fäll ihop

Vilken hjälp kan jag få?

Vilken hjälp kan jag få?

Om du har frågor om eller problem med ditt underliv går det alltid att kontakta en ungdomsmottagning, vårdcentral eller gynekologisk mottagning. Där kan du få träffa någon att prata med.

Om du vill kan de på mottagningen göra en undersökning och titta hur ditt underliv ser ut utan att använda fingrarna eller några instrument i slidöppningen.

På de stora sjukhusens kvinnokliniker finns personal som har bra kunskap om könsstympning. På Södersjukhuset i Stockholm finns AMEL-mottagningen som är en specialmottagning för tjejer som har könsstympats. Du behöver ingen remiss för att söka till mottagningen. Dit kan du söka även om du inte bor i Stockholm.

Du får gå till vilken mottagning du vill i hela Sverige.

Det går att göra mycket för att det inte ska behöva göra ont eller kännas besvärligt.

  • Ett ihopsytt underliv kan opereras så att det blir lättare att kissa, ha mens och ha sex.
  • Det går att ta bort ärr och cystor, som kan vara orsaker till att det gör ont.

Du kan ibland behöva en remiss från den gynekolog, läkare eller barnmorska du först träffar.

Om du känner dig nedstämd, har problem med föräldrar eller släktingar eller på något annat sätt har det jobbigt är det bra att prata med någon.

Det kan du göra med till exempel en kurator eller psykolog. För att få kontakt med någon att prata med, kontakta en vårdcentral eller ungdomsmottagning eller elevhälsan om du är ung. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och i skolan har tystnadsplikt.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-23
Redaktör:

Moa Lindholm, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Meri Liljegren, överläkare kvinnokliniken Södersjukhuset, Stockholm