Förlossningsfrakturer hos barn

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

I samband med en vaginal förlossning kan barnet få skador på skelettet. Det är ovanligt, men kan hända vid svåra förlossningar eller om barnet är mycket stort. Den vanligaste frakturen är nyckelbensbrott.

Nyckelbensbrott

Nyckelbensbrott

Om barnet får ett nyckelbensbrott betyder det att nyckelbenet är brutet. Oftast upptäcks nyckelbensbrottet vid barnläkarundersökningen direkt efter födseln. Läkaren känner då tydligt att nyckelbenet är brutet. Barnet skriker vanligtvis när man rör vid det. Barnet håller ibland armen stilla, dels på grund av att det gör ont dels på grund av att nerverna som går från ryggmärgen till armen har blivit sträckta.

Eftersom barnet har ont kan man ge smärtstillande läkemedel i form av flytande paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Nyckelbensbrottet behöver ingen behandling utan läker fort, och efter en till två veckor går det att känna en hård bula på platsen för brottet. Det är benläkningsvävnad som bildas kring brottet. Ibland upptäcks det brutna nyckelbenet först efter en vecka eller två när det går att känna eller se benläkningsvävnaden kring brottet. Det tar ytterligare någon vecka innan benbrottet har formats så att nyckelbenet återfått ett normalt utseende. Skadan ger inte några besvär på lång sikt.

Fäll ihop

Överarmsbrott

Överarmsbrott

Den näst vanligaste frakturen vid förlossning är överarmsbrott. Det brukar märkas direkt efter förlossningen eftersom barnet håller armen stilla och reagerar när man rör armen. Om läkaren misstänker överarmsbrott brukar barnet röntgas. Överarmsbrottet läker snabbt, och det enda som behövs är att armen hålls intill barnets kropp med bandage. Det brukar ta ungefär tre veckor att läka. De besvär som kan uppstå, till exempel att armen läker lite snett och får en lite annan vinkel eller blir lite kortare, brukar rätta till sig när barnet växer. Det finns inte någon större risk för framtida besvär.

Vid överarmsbrott kan ibland barnet även få en skada på nerven från ryggmärgen till armen. Det beror på en dragning i armen under förlossningen. Nervskadan kan skada antingen överarmens eller underarmens muskler så att musklerna inte får så mycket kraft. Skadan går allra oftast över, och går tillbaka under barnets första månader. Som förälder får man råd av en sjukgymnast om hur armen ska hanteras. Barnet undersöks sedan av barnläkare och sjukgymnast regelbundet tills besvären har försvunnit. Ibland, men det är ovanligt, kan barnet behöva opereras.

Det är vanligast att barnet får en skada på nyckelbenet eller en skada på överarmen, det är ovanligt att barnet får en skada på båda.

Fäll ihop

Lårbensbrott

Lårbensbrott

  • Häftsträck

    Ett större barn med häftsträck

Det är sällan barnet bryter lårbenet i samband med förlossningen. Om det sker, brukar benbrottet upptäckas tidigt eftersom barnet håller benet stilla, har ont och skriker mycket. Benbrottet brukar läka bra utan några framtida besvär.

Behandlingen innebär antingen att barnet får ligga i ett gips för båda benen och nedre delen av magen upp till bröstkorgen, eller med benet i ett så kallat häftsträck. Vid häftsträck gipsas inte barnet utan får ligga på rygg i en säng med en speciell ställning som håller det skadade benet stabilt medan läkningen pågår.

Efter tre veckor har benbrottet läkt så att häftsträcket eller höftgipset kan tas bort. Barnet får sedan ligga helt fritt och röra sig som det vill. På det sättet får barnet tillbaka rörligheten i knä- och höftlederna som kan ha blivit lite stela.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-02-26
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Lennart Landin, läkare, specialist i barnortopedi, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg