Dysfagi – sväljsvårigheter hos vuxna

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Dysfagi är när man har svårigheter med att tugga eller att svälja. Att svälja är en mycket komplicerad process, men så länge allt fungerar tänker vi sällan på hur det går till.

Med stigande ålder kan automatiken förändras och man kan behöva bli mer uppmärksam på vad man gör. Olika sjukdomar som exempelvis stroke, neurologiska sjukdomar, förträngningar i matstrupen och gastroesofageal reflux kan påverka sväljförmågan. Spänningar i axlar, nacke, hals och munhåla och muntorrhet kan också försämra sväljförmågan.

Visa mer

Vanliga symtom

Vanliga symtom

Dysfagi kan yttra sig på flera sätt som exempelvis:

  • Svårigheter att hantera och bearbeta mat och dryck i munnen.
  • Svårigheter att svälja.
  • Hosta i samband med eller efter måltid.
  • Svårigheter att svälja mat och dryck, känslan av att maten fastnar.
  • Viktförändring och nedsatt allmäntillstånd.

Man räknar med att cirka 6 % av den vuxna befolkningen har sväljningssvårigheter.

Fäll ihop

När ska jag söka hjälp?

När ska jag söka hjälp?

Om du har ett eller flera av de symtom som nämns ovan bör du söka läkare. Sväljningsproblem ska tas på allvar och utredas av en specialist.

Fäll ihop

Vad gör logopeden?

Vad gör logopeden?

Logopeden kan vara med när sväljförmågan undersöks av en öron-, näs-, halsläkare eller röntgenläkare. Efter undersökningen kan logopeden informera patienten och närstående och ge individuellt anpassade sväljningsråd.

Fäll ihop

Sök hjälp och stöd i Halland

Sök hjälp och stöd i Halland

Råd om vård dygnet runt

Du kan alltid ringa till 1177 Vårdguiden på telefon, tfn 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt.

Personer som till följd av neurologosk skada behöver hjälp och stöd när det gäller tal, språk, läs- och skrivförmåga eller sväljförmåga kan kontakta:

  • Vårdcentralen där du kan prata med läkare om remiss till logopedimottagningen.
  • Logopedimottagningen. I Halland tar samtliga logopedimottagningar emot patienter med afasi.
    Du kan själv kontakta en logopedimottagning genom att skicka in en egenremiss.

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2016-02-02
Manusunderlag:

Miriam Gellerstedt, avdelningschef Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus