Blåsmasksjuka – infektion med dvärgbandmask

Skriv ut (ca 1 sida)

Dvärgbandmask är en liten bandmask som däggdjur kan ha i tarmen, framför allt hundar och rävar. Djuren blir inte sjuka men i deras avföring finns maskägg som kan smitta människor och orsaka en infektion. Infektionen kallas för blåsmasksjuka. Sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige.

Skriv ut

Hur smittar blåsmasksjuka?

Hur smittar blåsmasksjuka?

Människor kan smittas genom kontakt med ett smittat djurs avföring. Sjukdomen sprids inte mellan människor.

Det finns två typer av dvärgbandmask, hundens och rävens.

Dvärgbandmask har hittats hos enstaka rävar i Sverige, men ingen människa har hittills smittats av den sorten i Sverige. Det var flera år sedan dvärgbandmask hittades hos någon hund, och det är mer än tio år sedan någon människa smittades av hundens dvärgbandmask i Sverige.

Sjukdomen är vanligare i andra delar av världen.

Vad händer i kroppen?

Maskäggen kläcks och blir till larver i tarmen efter att man har svalt ner dem. Larverna söker sig sedan till olika inre organ där de kapslar in sig i en eller flera blåsor. Där växer de mycket långsamt.

Efter tio till femton år kan blåsorna vara så många eller så stora att de påverkar organet som de har satt sig i, vanligen levern eller lungorna. 

Fäll ihop

Hur kan jag minska risken att smittas?

Hur kan jag minska risken att smittas?

För att skydda dig mot dvärgbandmask bör du följa följande råd:

  • Tvätta händerna efter att du har varit ute i skog och mark eller har arbetat i trädgården.
  • Ta inte i döda djur som du hittar i naturen med bara händerna, utan använd alltid handskar.
  • Avmaska din hund regelbundet, om den fångar och äter gnagare. 
Fäll ihop

Symtom

Symtom

Det tar ungefär tio till femton år efter att du har smittats innan du får några besvär.

Symtomen beror på vilka organ som har påverkats. En del kan känna en tyngdkänsla vid nedre delen av revbenen om det är levern som är påverkad. Du kan få långvarig hosta eller svårare att andas om blåsorna sitter i lungorna.

Alla smittade får inte symtom.

Fäll ihop

När och var ska jag söka vård?

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har symtom som du misstänker kan bero på en infektion med dvärgbandmask.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Infektionen behandlas med läkemedel och behandlingen kan behöva pågå under lång tid. Ibland behövs en operation då en del av levern eller lungan tas bort.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2017-12-06
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna