Blåsljud i hjärtat

Skriv ut (ca 1 sida)

När blodet pumpas genom hjärtat uppstår ibland små virvlande rörelser som ger ett ljud. Det brukar kallas för blåsljud i hjärtat och man brukar inte kunna höra det själv. Blåsljud är vanligare hos barn än hos vuxna och är oftast ofarligt. Men ibland kan man behöva behandlas med läkemedel och i vissa fall opereras.

Skriv ut

Om man har blåsljud kan en läkare som lyssnar på hjärtat med stetoskop höra ett brummande eller brusande ljud. Ibland beror det på att hjärtat pumpar blodet snabbare, till exempel om man har feber. Hos vissa försvinner blåsljudet av sig själv, men hos andra kan det finnas hela livet.

Symtom

Symtom

Blåsljud i hjärtat ger oftast inte några besvär och brukar inte märkas på något sätt.

Blåsljud kan också bero på medfödda hjärtfel, till exempel små hål mellan hjärtats förmak eller kammare. Ännu en orsak kan vara förträngningar eller läckage i hjärtklaffarna. Då kan man till exempel lättare bli andfådd och trött och underbenen kan svullna. Man kan också svimma när man anstränger sig.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du eller ditt barn har ett blåsljud i hjärtat bör du kontakta en vårdcentral. Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

De flesta som får blåsljud i hjärtat behöver inte någon behandling. Om blåsljudet beror på ett fel i hjärtats klaffar eller exempelvis hål mellan hjärtats förmak kan det ibland behövas behandling med läkemedel. I vissa fall kan en operation bli nödvändig.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-04-27
Skribent:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus.

Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden