Barn och unga som lätt får utbrott

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Utbrott och ilska hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet.  

Den här informationen handlar dock om barn och ungdomar som reagerar med kraftiga utbrott - explosivt beteende – på till synes mindre motgångar och misslyckanden i vardagslivet. Orsaken är då ofta att barnet har svårt att känslomässigt klara en frustration, i kombination med svårigheter att vara flexibel i tanken, det vill säga med att klara en förändring, ett ”nej” eller att något inte blir som barnet tänkt.

Den förmåga som benämns flexibilitet har med tänkandet att göra och innebär att kunna ändra tänkandet, till exempel att kunna se något från ett annat perspektiv eller att kunna föreställa sig flera lösningar på ett problem. Barn och ungdomar som har svårt med detta har ofta även problem med att föreställa sig konsekvenser, att planera och strukturera. En bristande känsla för tid är också vanligt; som svårigheter att bedöma tidsåtgång och att passa tider.

Problem uppstår lätt vid övergångar mellan aktiviteter; när barnet behöver avbryta en sysselsättning för att göra något annat. Det brukar då vara till hjälp att förbereda barnet i tid genom att till exempel säga: Om 10 minuter behöver du avsluta ditt spel för då ska vi äta. Här kan man ibland ha användning för en äggklocka så att barnet "ser tiden".

Det är således mycket vanligt att barn och ungdomar – och även vuxna – med dessa svårigheter att hantera förändringar och motgångar även har problem med att reglera känslor och lätt svänger i humöret.

Många barn med explosivt beteende har även svårare med koncentration och uppmärksamhet när uppgiften inte är motiverande och en del har dessa svårigheter i kombination med en ökad aktivitetsgrad, rastlöshet och impulsivitet. Det kan då handla om barn som har den kombination av svårigheter som med en amerikansk term benämns attention deficit hyperactivity disorder , ADHD.

Viktigt att som vuxen förstå barnets svårigheter

Psykolog Ross W Greene i USA har skrivit böcker för att hjälpa föräldrar och lärare att bättre förstå och bemöta barn som lätt får utbrott. ”Explosiva barn” och ”Vilse i skolan” är exempel på två av hans böcker. Han kallar sin metod ”Problemlösning i samförstånd” (på engelska ”Collaborative Problem Solving”).

Metoden går ut på att vuxna får kunskap om barnets svårigheter att hantera motgångar och föräldrar och lärare ges råd i hur man kan hjälpa barnet. För att förebygga utbrott brukar det vara till hjälp för barnet om den vuxna säger ungefär ”Jag har märkt att…”, och sedan ger ett exempel på en aktuell situation som brukar ge problem för barnet. Barnet kan då ge sin förklaring och sin synpunkt på situationen, och föräldern/läraren kan berätta hur han/hon uppfattar den. Därefter försöker man i samförstånd hitta en lösning som båda parter blir nöjda med.

Ross Greenes viktiga budskap är att det handlar om att barnet har svårigheter på motsvarande sätt som barn kan ha problem med till exempel läsning eller räkning.

”Barn beter sig bra om de kan” är ett citat från Ross Greene, som menar att vuxna måste förstå barnets grundläggande svårigheter – med att klara en frustration och att vara flexibel i tanken – för att kunna hjälpa.

 

Söka hjälp och stöd

Söka hjälp och stöd

Om man som förälder vill söka hjälp kan man i första hand, om det gäller förskolebarn, vända sig till Barnavårdscentralen (BVC) eller för skolbarn till skolans elevhälsoteam. Man kan också få en bedömning av svårigheterna och hjälp vid en Barn – och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) eller en Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM).

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop

Sök hjälp och stöd i Halland

Halland

Sök hjälp och stöd i Halland

Råd om vård dygnet runt

Du kan alltid ringa till 1177 Vårdguiden på telefon, tfn 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt.

Barn och unga

Om man som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kan man kontakta:

Är barnet äldre (och för dig som är ung) kan man även kontakta:

Akut läge

Om läget är akut och du behöver omedelbar hjälp kontakta en psykiatrisk mottagning eller ring 112. Det finns också flera jour- och hjälptelefoner dit du kan ringa.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också särskilda patient- och anhörigföreningar man kan kontakta.

Fäll ihop

Frågor och svar

Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2013-06-20
Skribent:

Elisabeth Fernell, barnläkare, professor, Göteborg

Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden


Halland
Tillägg uppdaterade:
2013-08-31
Skribent:
Charlotte Tavelin, kommunikatör Region Halland
Manusunderlag:
Magnus Oléni, verksamhetschef BUP Region Halland