Zyban

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Zyban är ett läkemedel mot rökning. Det används som hjälp när man vill sluta röka.

Zyban ska användas tillsammans med motiverande stöd. Medicinen minskar röksuget och de abstinensbesvär som kan uppstå när man slutar röka.

Zyban innehåller det verksamma ämnet bupropion.

Så här fungerar medicinen

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig.

Bupropion blockerar nikotinets effekter och ökar vissa signalämnen i hjärnan så att balansen i hjärnans belöningssystem återställs. Det kan vara några av förklaringarna till att det är lättare att låta bli att röka när man använder medicinen och att risken för återfall minskar.

Zyban är inte beroendeframkallande.

Hur tar man medicinen?

Zyban finns som så kallade depåtabletter i styrkan 150 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Man ska svälja tabletterna hela. De får inte krossas eller tuggas eftersom tabletterna är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet frigörs långsamt i kroppen. Man får på så sätt en jämnare och mer långvarig verkan av medicinen. Risken för biverkningar minskar också.

Man kan ta Zyban med eller utan mat.

Man ska helst undvika att ta Zyban sent på kvällen eftersom det är vanligt att läkemedlet orsakar sömnsvårigheter. Man kan då pröva att ta dagens andra tablett redan på eftermiddagen. Men det måste ha gått minst åtta timmar sedan man tog den första tabletten.

Man börjar med medicinen medan man röker

Man börjar ta medicinen medan man fortfarande röker. Då bestämmer man också, tillsammans med den som skriver ut medicinen, ett datum för när man ska sluta röka. Det brukar ofta vara under den andra veckan av behandlingen. Då är effekten av läkemedlet tilläcklig för att röksuget ska ha minskat eller till och med försvunnit.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är 1 tablett en gång om dagen i sex dagar. Sedan ökar man dosen till 1 tablett på morgonen och 1 tablett tidigt på kvällen.

Man får aldrig ta mer än en tablett varje gång och det bör gå minst åtta timmar mellan två tabletter. Man ska inte ta fler än två tabletter per dygn.

Om man glömmer att ta en tablett ska man hoppa över den dosen och ta nästa tablett som vanligt. Man ska inte ta dubbel dos för att man har glömt att ta medicinen.

I vissa fall, till exempel om man är äldre eller har dåligt fungerande lever eller njurar, kan det vara tillräckligt med 1 tablett om dagen under hela behandlingstiden. Om man får biverkningar av 2 tabletter om dagen kan man ofta klara sig bra med enbart 1 tablett på morgonen.

Man brukar ta tabletterna i 7 till 9 veckor. Om man inte tål mer än en tablett om dagen kan behandlingen pågå längre tid.

Zyban bör inte användas av personer under 18 år.

Viktigt

Zyban kan öka känsligheten för alkohol hos en del personer. Man bör därför helst undvika alkohol när man behandlas med medicinen, eller i varje fall vara mycket försiktig med att dricka alkohol.

Man ska inte använda Zyban om man nyligen slutat att dricka mycket alkohol eller ta vissa lugnande mediciner eller kommer att sluta under behandlingstiden.

Man ska inte använda medicinen om man till exempel har epilepsi, svår leversjukdom eller viss typ av cancer. Man ska inte heller använda medicinen om man har eller har haft krampanfall, ätstörningar eller manodepressiv sjukdom. Det är bra att rådgöra med läkare om man har någon allvarlig sjukdom.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Zyban samtidigt som man använder:

  • läkemedel mot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix
  • läkemedel mot bröstcancer som innehåller tamoxifen, till exempel Nolvadex
  • antibiotika som innehåller linezolid, till exempel Zyvoxid
  • smärtstillande läkemedel som innehåller tramadol, till exempel Nobligan och Tiparol, eller kodein som finns i till exempel Citodon och Treo comp
  • etylmorfin, som finns i hostmedicin, till exempel Cocillana-Etyfin
  • läkemedel som innehåller tetrabenazin, till exempel Tetmodis.

Dessutom ska man inte använda Voxra, ett läkemedel mot depression.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få biverkningar, men många besvär kan också bero på att man har slutat röka, så kallade abstinensbesvär. Om biverkningarna är svåra eller om man får oväntade besvär, bör man sluta med medicinen och kontakta läkare.

Vissa kan få svårt att sova eller koncentrera sig. En del får ont i huvudet, yrsel, oro, ångest, smakförändringar eller magbesvär. Vissa kan svettas, må illa, bli skakiga, få feber, utslag eller klåda.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller bupropion. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller bupropion är

  • Bupropion med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Bupropion Sandoz
  • Voxra och Wellbutrin, som används mot depression.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-16
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hans Gilljam, läkare, professor, tobaksexpert, Karolinska institutet, Stockholm.