Zolmitriptan

Skriv ut (ca 5 sidor)

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet zolmitriptan används mot migränanfall.

Skriv ut

Zolmitriptan finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Zolmitriptan Jubilant
 • Zolmitriptan STADA
 • Zolmitriptan Teva
 • Zomig
 • Zomig Nasal
 • Zomig Rapimelt.

Vad är zolmitriptan?

Vad är zolmitriptan?

Zolmitriptan är ett läkemedel som används mot migränanfall och tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för triptaner. Läkemedelsgruppen kan även kallas för serotonin-1-receptorstimulerare.

Zolmitriptan finns som:

 • vanliga tabletter i styrkorna 2,5 och 5 milligram
 • tabletter som ska smälta i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter, i styrkorna 2,5 och 5 milligram
 • nässprej i styrkorna 2,5 och 5 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt. Nässprejen kan även köpas receptfritt.

Fäll ihop

Så här fungerar läkemedlet

Så här fungerar läkemedlet

Orsaken till migrän är inte helt känd. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedlet dämpar vissa signaler i hjärnan. Det leder till att huvudvärken och illamåendet lindras samtidigt som känsligheten för ljud, ljus och lukt minskar.

Fäll ihop

Hur tar jag zolmitriptan?

Hur tar jag zolmitriptan?

Du kan ta läkemedlet när som helst under migränanfallet när huvudvärken har börjat. Det är bäst att ta det så tidigt som möjligt vid första säkra tecken på migrän.

Du som har migrän med aura får till exempel synrubbningar, domningskänslor och talrubbningar före huvudvärken. Ta inte läkemedlet under den tid du har aura.

Använd inte läkemedlet för att förhindra migrän.

Även om läkemedlet inte skulle ge någon verkan vid ett migränanfall, kan du ändå pröva att ta den igen vid nästa anfall.

Tabletter

Tabletterna ska sväljas hela med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Munsönderfallande tabletter

Munsönderfallande tabletter lägger du på tungan. Du ska inte ha mat i munnen. Tabletterna börjar lösa upp sig efter några sekunder. Du kan svälja ner tabletterna med eller utan vatten. förpackningen.

De munsönderfallande tabletterna kan vara bra att använda om du till exempel saknar vätska att svälja ner tabletterna med, eller om du mår illa och kräks av att dricka i samband med migränanfallet. Dessa tabletter börjar inte verka snabbare än de vanliga tabletterna.

Tabletterna går lätt sönder. Du ska därför inte trycka tabletten genom folien utan trycka upp den enligt anvisningen i informationsbladet som medföljer

Förvara de munsönderfallande tabletterna i aluminiumpåsen tills du ska ta läkemedlet. Var torr om händerna när du öppnar förpackningen eftersom tabletterna är fuktkänsliga.

Nässprej

Nässprejen sprejar du i ena näsborren. Observera att varje behållare endast innehåller en dos. Det finns en bruksanvisning i förpackningen. Sprejen ska förvaras i skydd för ljus. Öppna därför inte innerförpackningen förrän sprejen ska användas. Sprejen får inte frysas. Därför ska du inte ha den i fickan om du är ute på vintern när det minusgrader.

Fäll ihop

Dosering

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Tabletter och munsönderfallande tabletter

En vanlig dos för vuxna är 2,5 eller 5 milligram. Det är olika från person till person vilken styrka du ska ta.

Om läkemedlet inte hjälper efter en dos är det inte troligt att en dos till har någon effekt under samma migränanfall. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan du ta en dos till. Men då måste det gå minst två timmar mellan doserna. Ta inte mer än två doser per dygn.

Tabletter och frystorkade tabletter bör inte användas av personer som är över 65 år eller av barn och ungdomar under 18 år.

Nässprej

Doseringen är en engångsdos av nässprejen och den kan tas av ungdomar över 12 år.

Om läkemedlet inte hjälper efter en dos är det inte troligt att en dos till har någon effekt under samma migränanfall. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan du ta en dos till. Men då måste det gå minst två timmar mellan doserna. Ta inte mer än två doser per dygn.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder zolmitriptan

Att tänka på när du använder zolmitriptan

Du som har huvudvärk som inte liknar den vanliga migränhuvudvärken ska inte ta läkemedlet utan att först prata med en läkare.

Använd inte läkemedlet om du har eller har haft vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp eller högt blodtryck eller om du haft stroke. Använd inte läkemedlet om du har någon svår leversjukdom. Fråga din läkare om du känner dig osäker.

Läkemedlet kan ge upphov till kortvarig bröstsmärta och en åtstramande känsla i bröstet. Det är vanligtvis inte allvarligt men kan i mycket sällsynta fall bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare om symtomen inte försvinner.

Om du använder läkemedlet för ofta finns det risk för att du får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Du ska då kontakta en läkare. 

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Fäll ihop

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du ska inte ta andra triptaner samtidigt med zolmitriptan under ett migränanfall. Däremot kan en annan triptan tas efter en viss tid enligt anvisningar från läkare.

Zolmitriptan ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller

 • dihydroergotamin, till exempel Orstanorm
 • ergotamin, till exempel Anervan Novum.

Om du har tagit Orstanorm eller Anervan Novum ska det gå minst 24 timmar innan du kan ta zolmitriptan. Om du har tagit zolmitriptan ska det gå minst sex timmar innan du kan ta dessa läkemedel eller en annan triptan.

Använd inte zolmitriptan samtidigt med läkemedel som innehåller fluvoxamin till exempel Fevarin, som bland annat används vid depression.

Använd inte zolmitriptan tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Använd inte läkemedlet om du är överkänslig mot något ämne i tabletten.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Du kan må illa och kräkas av både läkemedlet och migränanfallet. En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli trötta, yra, kraftlösa eller få ont i huvudet.

Andra kan få ovanliga känselupplevelser, till exempel stickningar, värmekänsla, ökad känslighet för beröring eller känsla av tyngd eller åtstramning i delar av kroppen. Vissa kan få hjärtklappning eller få ont i magen.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Om du använder nässprejen kan du ibland känna obehag i näsan eller smakförändring i munnen. 

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

För att inte riskera att barnet påverkas ska du avstå från att amma under minst 24 timmar efter att du har tagit läkemedlet.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-05
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Elisabet Waldenlind, docent, överläkare, Neurologiska klinken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.