Tranexamsyra

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tranexamsyra finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Cyklo-f
  • Cyklokapron
  • Cyklonova
  • Tranexamsyra Orifarm.

Vad är tranexamsyra?

Vad är tranexamsyra?

Tranexamsyra minskar blödningar. Det används vid riklig mens, svåra näsblödningar, blödningar från magen, tarmen eller urinvägarna. Det kan också användas i samband med operationer vid blödningar eller ökad blödningsrisk.

Tranexamsyra tillhör läkemedelsgruppen hemostatika.

I vilka former finns tranexamsyra?

Tranexamsyra finns som tabletter i styrkan 500 milligram och som brustabletter i styrkan 1 gram.

Cyklo-f och Tranexamsyra Orifarm tabletter i styrkan 500 milligram kan köpas receptfritt för behandling av riklig mens. I övrigt är tranexamsyra receptbelagt.

Så här fungerar tranexamsyra

Plasmin är ett ämne i kroppen som löser upp levrat blod. Tranexamsyra hindrar plasmin från att verka vilket gör att du blöder mindre.

Fäll ihop

Hur använder jag tranexamsyra?

Hur använder jag tranexamsyra?

Tabletterna sväljs med vatten.

Brustabletterna ska lösas upp i minst ett halvt glas vatten. Brustabletter är känsliga för fukt och ska därför förvaras i sin originalförpackning med locket ordentligt stängt.

Tranexamsyra kan tas med eller utan mat. Alkohol påverkar inte effekten av läkemedlet.

Du som är under 15 år bör rådgöra med läkare före behandling.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Doseringen är olika beroende på vilken typ av blödning som behandlas.

En vanlig dos är 2-3 tabletter 2-3 gånger om dagen, eller 1 brustablett 2-4 gånger om dagen.

Vid riklig mens tar du läkemedlet när mensen har börjat och så länge du behöver, men högst i 4 dagar. Eftersom läkemedlet minskar blödningsmängden, inte antalet blödningsdagar, ska du bara ta det under de dagar då du blöder rikligt.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder tranexamsyra

Att tänka på när du använder tranexamsyra

Använd inte tranexamsyra om du behandlas för njursjukdom, hjärnblödning eller blodpropp i till exempel benen, lungorna eller hjärnan.

Du bör rådgöra med läkare innan du använder tranexamsyra om du tidigare har haft blodpropp, om någon i familjen haft blodpropp, eller om du har oregelbunden mens.

Om blödningen inte blir mindre efter 2-3 dagar ska du söka läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få besvär från magen som till exempel illamående, kräkningar, diarré eller ont i magen. Vissa kan till exempel få ont i huvudet eller känna sig yra. Dessa biverkningar brukar vara lindriga och gå över.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Om du blöder från underlivet när du är gravid ska du söka läkare.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-05-30
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Britt-Marie Landgren, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge