Tamiflu

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Tamiflu är ett virushämmande medel som används för att lindra influensa hos barn och vuxna. Tamiflu är ingen ersättning för influensavaccination men kan ibland användas för att förebygga influensa. Det kan till exempel vara om du har haft kontakt med en smittad person.

Det är främst personer som tillhör en riskgrupp, och därför riskerar att bli allvarligt sjuka, som får virushämmande läkemedel för att behandla eller förebygga influensa. Till riskgrupperna hör till exempel personer som är äldre än 65 år och personer som har hjärt- eller lungsjukdom. Även personer som har influensa och som är allvarligt sjuka, till exempel har svårt att andas, kan få virushämmande läkemedel.

Det verksamma ämnet i läkemedlet är oseltamivir.

Tamiflu finns som kapslar och i flytande form, en så kallad suspension som du sväljer. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Tamiflu dödar inte virus men hindrar viruset från att spridas i kroppen och hjälper på så sätt till att lindra symtomen och göra sjukdomstiden kortare.

Ju snabbare du får behandling, desto bättre verkan ger behandlingen eftersom virus förökar sig snabbt. Om du börjar ta läkemedlet inom 48 timmar efter att du har känt de första symtomen på influensa minskar sjukdomstidens längd med ett till två dygn. Om du börjar senare än 48 timmar efter de första symtomen får du liten eller ingen effekt.

Hur tar jag läkemedlet?

Det är viktigt att du börjar ta Tamiflu så tidigt som möjligt, helst inom 12 timmar men senast inom 48 timmar, efter att du känt de första symtomen på influensa. Om du tar läkemedlet för att förebygga influensa efter kontakt med en smittad person bör du påbörja behandlingen inom två dygn efter kontakttillfället.

Du bör ta Tamiflu tillsammans med mat för att minska risken för att må illa och kräkas.

Kapslar

Svälj kapslarna hela med vatten. Krossa eller tugga inte kapslarna.

Om du har svårt att svälja kapslarna hela kan du öppna dem och blanda innehållet i en skål med högst en tesked sötat livsmedel, till exempel chokladsås, äppelmos eller yoghurt. Det verksamma ämnet har en bitter smak som inte märks så tydligt när det blandas med något som smakar sött. Du måste svälja läkemedlet direkt efter att du blandat det. För att du ska få i dig hela dosen är det bra att skölja skålen med lite vatten som du sedan dricker upp.

Suspension

Skaka flaskan ordentligt innan du tar en dos. Då blandas innehållet ordentligt och du får i dig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Dra upp dosen med doseringssprutan. Tryck sprutans innehåll direkt in i munnen. Ta sedan isär doseringssprutan och skölj båda delarna under rinnande kranvatten.
Flaskan förvaras i rumstemperatur i högst 10 dagar.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Hur stor dos du ska ta beror på hur mycket du väger. Hur ofta och hur länge du ska ta läkemedlet beror på om du har influensa eller ska förebygga influensa.

  • Vid behandling av influensa är det vanligt att ta en dos två gånger om dagen i fem dagar.
  • För att förhindra influensa om det finns risk för att du har blivit smittad är det vanligt att ta en dos om dagen, gärna på morgonen, i 10 dagar.
  • För att undvika att bli smittad vid en influensaepidemi är det vanligt att ta en dos en gång dagligen, gärna på morgonen, i upp till 6 veckor eller längre.

Glömd dos

Om du har glömt en dos ska du inte ta dubbel dos nästa gång.

Högkostnadsskydd

Tamiflu kapslar ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Tamiflu i flytande form ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Viktigt

Berätta för läkaren om du kräks ofta under behandlingen eller om influensasymtomen blir värre eller febern inte minskar.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt. Även om du känner dig bättre eller inte känner dig sjuk kan det finnas virus kvar i kroppen. Om du slutar för tidigt kan dessa börja föröka sig. Dessutom kan viruset utveckla motståndskraft mot läkemedlet.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Tamiflu påverkar inte effekten av influensavaccin.

Biverkningar

En del personer kan till exempel må illa, kräkas eller få ont i magen. Vissa kan få huvudvärk. Barn får ibland hosta och nästäppa. Dessa biverkningar brukar bara kännas av efter den första dosen.

Om du tar läkemedlet med mat brukar magbesvären bli lindrigare. Om biverkningarna blir besvärliga ska du kontakta läkaren.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-04-28
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge