Simvastatin

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet simvastatin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Simidon
 • Simvastatin Bluefish
 • Simvastatin Brown
 • Simvastatin Krka
 • Simvastatin Orion
 • Simvastatin Ranbaxy
 • Simvastatin Sandoz
 • Simvastatin Stada
 • Simvastatin Teva
 • Vabadin
 • Zocord.

Vad är simvastatin?

Vad är simvastatin?

För vad används medicinen?

Simvastatin används för att behandla höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Man använder medicinen när det inte har räckt med att förändra sin livsstil, till exempel genom att äta lämplig mat och att motionera, för att minska mängden skadliga blodfetter. Medicinen kan också användas om man har en ökad risk för hjärtsjukdom för att minska denna risk, även om halten av skadliga blodfetter inte är förhöjd.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

I vilka former finns simvastatin?

Läkemedel som innehåller simvastatin finns som tabletter i styrkorna 10, 20, 40 och 80 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Så här fungerar medicinen

För höga halter av skadliga blodfetter kan orsaka så kallad åderförfettning eller åderförkalkning. Det innebär att blodfetterna lagras i blodkärlens väggar så att blodkärlen blir stela och trånga. Då ökar risken för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns olika typer av fetter i blodet. De som brukar kontrolleras med blodprov är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. LDL brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som är den viktigaste orsaken till åderförfettning. HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Även höga halter av triglycerider bidrar till ökad åderförfettning.

Simvastatin sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.

Halten blodfetter påverkas inom två veckor. Maximal sänkning av blodfetterna får man efter ungefär fyra veckor. Man känner inte själv av förändringen, utan effekten på blodfetterna kan bara kontrolleras genom blodprov.

Fäll ihop

Hur använder man simvastatin?

Hur använder man simvastatin?

Kolesterol bildas i levern, framför allt på natten. Därför brukar man ta hela dosen på kvällen.

Man kan ta simvastatin med eller utan mat.

Man ska fortsätta följa de kostråd man fått och äta mat som hjälper till att hålla blodfetterna nere, även när man tar medicinen.

Man bör undvika att dricka grapefruktjuice samtidigt som man tar simvastatin. Grapefruktjuice kan öka mängden av det verksamma ämnet i blodet, vilket i sin tur kan öka risken för biverkningar.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig startdos vid behandling av förhöjda blodfetter är 10-20 milligram om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis med minst fyra veckors mellanrum. Dosen kan ibland behöva höjas till 40 milligram om dagen, men bara sällan till 80 milligram om dagen.

Om man har glömt att ta en dos ska man ta medicinen som vanligt nästa gång det är dags. Man ska inte ta någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när man använder simvastatin

Att tänka på när man använder simvastatin

Man ska inte använda simvastatin om man har en leversjukdom, muskelsjukdom eller dricker mycket alkohol.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen på egen hand, utan att man har kontakt med läkaren. Om man slutar ta läkemedlet kommer kolesterolvärdet att stiga igen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

När man använder simvastatin ska man undvika:

 • medel mot svampinfektioner som innehåller till exempel itrakonazol
 • vissa antibiotika som innehåller till exempel erytromycin eller telitromycin
 • så kallade proteashämmare mot hiv
 • medel som innehåller johannesört.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om man behandlas med vissa andra blodfettssänkande medel, framför allt gemfibrozil som ingår i till exempel Lopid, eftersom risken för muskelbiverkningar då kan öka.

Om man även tar blodfettsänkande läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen resiner, till exempel Lestid och Questran, ska man ta simvastatin två timmar före eller fyra timmar efter resinen.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av simvastatin, men en biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är muskelsönderfall. Om man får muskelvärk som inte går över inom några dagar ska man därför kontakta sin läkare, särskilt om man också har feber.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur läkemedlet fungerar under graviditet. Om man blir gravid när man använder medicinen ska man rådgöra med läkare.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller simvastatin och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller simvastatin tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel är Inegy, som även innehåller ezetimib, ett annat blodfettsänkande ämne.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-01
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter M Nilsson, professor, läkare, specialist i allmänmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö