Relpax

Skriv ut (ca 4 sidor)

Relpax är ett läkemedel som används mot migränanfall

Skriv ut

Läkemedlet tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för triptaner och det verksamma ämnet är eletriptan. Läkemedelsgruppen kan även kallas för serotonin-1-receptorstimulerare.

Relpax finns som tabletter i styrkorna 20 milligram och 40 milligram och är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Så här fungerar läkemedlet

Orsaken till migrän är inte helt känd. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedlet dämpar vissa signaler i hjärnan. Det leder till att huvudvärken och illamåendet lindras samtidigt som känsligheten för ljud, ljus och lukt minskar.

Läkemedlet börjar verka efter ungefär en halvtimme.

Fäll ihop

Hur tar jag läkemedlet?

Hur tar jag läkemedlet?

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vatten.

Fäll ihop

När ska jag ta läkemedlet?

När ska jag ta läkemedlet?

Du kan ta läkemedlet när som helst under migränanfallet när huvudvärken har börjat. Det är bäst att ta tabletten så tidigt som möjligt vid första säkra tecken på migrän.

Du som har migrän med aura får till exempel synrubbningar, domningskänslor och talrubbningar före huvudvärken. Ta inte läkemedlet under den tid du har aura.

Läkemedlet ska inte användas för att förhindra migrän.

Även om läkemedlet inte skulle ge någon verkan vid ett migränanfall, kan du ändå pröva att ta den igen vid nästa anfall.

Fäll ihop

Dosering

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för vuxna är en tablett i styrkan 40 milligram.

Om läkemedlet inte har hjälpt efter två timmar ska du inte ta en dos till. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första dosen men sedan kommer tillbaka kan du ta en dos till. Men då måste det gå minst två timmar mellan doserna. Ta inte mer än 80 milligram per dygn.

Läkemedlet rekommenderas inte till personer över 65 år eller till barn och ungdomar under 18 år.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder Relpax

Att tänka på när du använder Relpax

Du som har huvudvärk som inte liknar den vanliga migränhuvudvärken ska inte ta läkemedlet utan att först rådgöra med en läkare.

Använd inte läkemedlet om du har eller har haft vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp eller högt blodtryck, eller om du har haft stroke. Du ska inte heller använda läkemedlet om du har någon svår njur- eller leversjukdom. Fråga din läkare om du känner dig osäker.

Läkemedlet kan ge upphov till kortvarig bröstsmärta och en åtstramande känsla i bröstet. Det är vanligtvis inte allvarligt men kan i mycket sällsynta fall bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare om symtomen inte försvinner.

Om du använder läkemedlet för ofta finns det risk för att du får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Du ska då kontakta läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Fäll ihop

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att du till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska du alltid försäkra dig om att det går bra att ta andra läkemedel, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Fråga din läkare eller på ett apotek.

Andra triptaner ska inte användas samtidigt med Relpax under ett migränanfall. Däremot kan en annan triptan tas efter en viss tid enligt anvisningar från läkare.

Här är några exempel på triptaner:

Relpax ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller:

  • dihydroergotamin, till exempel Orstanorm
  • ergotamin, till exempel Anervan Novum.

Om du har tagit Orstanorm eller Anervan Novum ska det gå minst 24 timmar innan du kan ta Relpax. Om du har tagit Relpax ska det gå minst 24 timmar innan du kan ta dessa läkemedel.

Använd inte Relpax tillsammans med medel som innehåller johannesört.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Du kan må illa och kräkas av både läkemedlet och migränanfallet. En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli trötta, kraftlösa eller yra.

Andra kan få ovanliga känselupplevelser, till exempel stickningar, värmekänsla eller känsla av tyngd eller åtstramning i delar av kroppen.

Vissa kan få hjärtklappning, magbesvär, muskelvärk, känna sig stela eller bli torra i munnen.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

För att inte riskera att barnet påverkas ska du avstå från att amma under minst 24 timmar efter att du har tagit läkemedlet.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-05
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.