Pivmecillinam

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet pivmecillinam finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Penomax
  • Selexid.

Vad är pivmecillinam?

Vad är pivmecillinam?

Pivmecillinam är bakteriedödande och tillhör en grupp av antibiotika som kallas penicilliner.

Läkemedlet används för att behandla urinvägsinfektioner.

Så här fungerar pivmecillinam

Pivmecillinam förhindrar att bakteriernas cellväggar byggs upp, vilket innebär att bakterierna dör.

Du bör känna dig bättre inom ett par dygn. Gör du inte det ska du ta kontakt med läkaren igen.

I vilka former finns pivmecillinam?

Pivmecillinam finns som tabletter. Läkemedlet är receptbelagt.

Fäll ihop

Hur använder jag pivmecillinam?

Hur använder jag pivmecillinam?

Svälj tabletterna med minst ett halvt glas vatten och gärna i samband med en måltid. Det går även bra att ta tabletterna utan mat. Stå eller sitt när du tar tabletterna. Då minskar risken för att de ska fastna i matstrupen där de kan orsaka skador.

Alkohol påverkar inte effekten av pivmecillinam.

Dosering

Dosen av ett receptbelagdt läkemedel är anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Pivmecillinam kan doseras på olika sätt. Det är vanligt att ta läkemedlet två eller tre gånger om dagen. Behandlingstiden är vanligen tre till sju dagar.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder pivmecillinam

Att tänka på när du använder pivmecillinam

Du ska inte använda penicilliner om du är överkänslig mot antibiotikagruppen cefalosporiner eftersom grupperna är närbesläktade. Berätta alltid för läkaren om du har reagerat mot något läkemedel tidigare.

Om du har förträngningar i matstrupen eller magtarmkanalen ska du inte använda pivmecillinam eftersom det finns risk för att tabletterna fastnar i matstrupen och orsakar skador.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om du slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som till exempel lös avföring, illamående eller kräkningar. Ibland kan magbesvären lindras om du tar läkemedlet i samband med måltid.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

När du behandlas med antibiotika påverkas den normala bakteriefloran i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2017-05-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge