Naltrexon Vitaflo

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Naltrexon Vitaflo är ett läkemedel som används som en del av en behandling vid alkoholberoende för att begränsa alkoholkonsumtionen de dagar man dricker, men också för att minska risken för att man ska få svårare återfall.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet naltrexon.

Recept och högkostnadsskydd

Naltrexon Vitaflo finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

Alkohol påverkar stora delar av hjärnan, framför allt aktiveras de delar av hjärnan som styr belöningssystem och därmed lustkänslor. Detta sker till viss del genom att alkohol stimulerar opioidreceptorerna, det vill säga mottagarna för opioider, i hjärnan. Opioider är ämnen som påminner om morfin, som bland annat minskar smärtupplevelser och ger ökat välbefinnande.

Det verksamma ämnet i medicinen, naltrexon, gör att opioidreceptorerna blockeras. Det medför att det välbefinnande eller det rus som alkoholen framkallar bli mindre uttalat. Detta i sin tur minskar risken för att en liten mängd alkohol medför en dryckesperiod. 

Naltrexon Vitaflo minskar risken för återfall, och minskar också antalet dagar som man berusningsdricker vid ett återfall. Behandlingen kan ha olika bra effekt hos olika personer.

Hur tar man medicinen?

Tabletten kan sväljas med lite vatten.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i en väl tillsluten förpackning.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett om dagen. En vanlig behandlingstid är tre månader, men den kan bli längre.

Medicinen ska inte användas av personer som är under 18 år.

Viktigt

Man ska inte använda Naltrexon Vitaflo om man

  • har någon allvarlig leversjukdom eller dåligt fungerande njurar
  • använder läkemedel som innehåller opioider till exempel vissa smärtstillande medel.

Förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som vanligen försvinner inom några dagar. Vissa kan till exempel få huvudvärk eller yrsel. Det finns också de som blir nervösa, får en känsla av överskottsenergi och har svårt att somna. Vissa personer kan i stället bli nedstämda eller irriterade. Ibland kan man få hudutslag eller bli törstig. Även bröstsmärta eller frossa är biverkningar som kan förekomma. Det finns också de som får minskad potens och det kan bli svårare att få utlösning för män. Man kan också få led- och muskelvärk, minskad aptit, svettningar och ökat tårflöde.

Om biverkningarna är svåra, eller om man får något annat besvär, bör man kontakta läkare. Man kan avbryta behandlingen när man väntar på att få träffa sin läkare.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller naltrexon. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller naltrexon är Naltrexone POA Pharma.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Håkan Nilsson, läkare, specialist i allmän- och rättspsykiatri, Kriminalvården