Losartan

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet losartan finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Cozaar
 • Losarstad
 • Losartan Actavis
 • Losartan Aurobindo 
 • Losartan Bluefish
 • Losartan Jubilant
 • Losartan Krka
 • Losartan Mecical Valley
 • Losartan Mylan
 • Losartan Sandoz
 • Losartan Teva.

Vad är losartan?

Vad är losartan?

Losartan används vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt. Läkemedlet kan också användas vid njursjukdom orsakad av högt blodtryck i samband med typ 2-diabetes, samt vid förstorat hjärta till följd av högt blodtryck.

Losartan tillhör gruppen angiotensinreceptorblockerare, även kallade angiotensin-2-antagonister.

I vilka former finns losartan?

Losartan finns som tabletter i styrkorna 12,5 milligram, 50 milligram och 100 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

När blodcirkulationen i kroppen är försämrad, till exempel som en följd av hjärtsvikt, blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade genomblödningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna. Njurfunktionen förbättras, men istället får hjärtat arbeta mer. Det kan i längden leda till att hjärtat pumpar sämre.

Läkemedlet minskar den blodtryckshöjande effekten av angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen. Det leder till att blodtrycket sjunker. Vid hjärtsvikt får hjärtat avlastning och behöver inte arbeta lika hårt. Vid försämrad njurfunktion som beror på högt blodtryck, leder blodtryckssänkningen till att njurarna avlastas. Då försämras inte njursjukdomen lika fort.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet och den varar upp till ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja upp till sex veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt. Om du tar läkemedlet mot hjärtsvikt kan det dröja flera veckor innan du känner någon förbättring.

Fäll ihop

Hur använder du losartan?

Hur använder du losartan?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering vid högt blodtryck och hjärtsvikt är 50 milligram en gång om dagen. Vid hjärtsvikt är det vanligt att börja med en låg dos, 12,5 milligram en gång om dagen, som sedan ökas gradvis enligt instruktioner från läkaren.

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar losartan

Att tänka på när du tar losartan

Det kan ta en tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du behandlas. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare direkt om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt i början av behandlingen. Vissa kan till exempel bli trötta eller få huvudvärk.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller losartan och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller losartan tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Läs mer om vilka läkemedel som innehåller losartan och det vätskedrivande ämnet hydroklortiazid.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-24
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna