Losartan och hydroklortiazid i kombination

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller båda de verksamma ämnena losartan och hydroklortiazid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Cozaar Comp
  • Losarstad Comp
  • Losartan/Hydroklorotiazid Actavis
  • Losartan/Hydroklorotiazid Jubilant
  • Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish
  • Losartan/Hydrochlorothiazide Krka
  • Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
  • Losartan/Hydrochlorothiazide Teva
  • Marozid.

Vad är losartan och hydroklortiazid?

Vad är losartan och hydroklortiazid?

Losartan och hydroklortiazid används vid högt blodtryck.

Losartan tillhör läkemedelgruppen angiotensinreceptorblockerare, även kallad angiotensin-2-antagonister. Hydroklortizid tillhör läkemedelsgruppen vätskedrivande medel, som också kallas diuretika.

I vilka former finns losartan och hydroklortiazid?

Losartan och hydroklortiazid finns som tabletter i olika styrkor. Mängden losartan är 50 eller 100 milligram, och mängden hydroklortiazid är 12,5 eller 25 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

När blodcirkulationen i kroppen är försämrad blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade genomblödningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna.

Losartan minskar den blodtryckshöjande effekten av angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen. Det leder till att blodtrycket sjunker.

Hydroklortiazid är ett svagt urindrivande ämne som ökar utsöndringen av vätska ur kroppen. Det vidgar dessutom de mindre blodkärlen. Dessa egenskaper leder till att blodtrycket sänks. En tillsats av hydroklortiazid i låg dos räcker för att förstärka den blodtryckssänkande effekten av losartan. Den vätskedrivande effekten av denna dos hydroklortiazid är liten.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit medicinen och den varar under upp till ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja upp till sex veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt.

Fäll ihop

Hur använder du losartan och hydroklortiazid?

Hur använder du losartan och hydroklortiazid?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

Dosen av ett receptbelagdt läkemedel är anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är en tablett en gång om dagen.

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar losartan och hydroklortiazid

Att tänka på när du tar losartan och hydroklortiazid

Det kan ta en tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du behandlas. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare direkt om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt i början av behandlingen. Vissa kan till exempel bli trötta eller få huvudvärk.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlet när du är gravid. Losartan påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Hydroklortiazid passerar över i modersmjölken. Det inte klarlagt om losartan passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller losartan eller hydroklortiazid

Det finns andra läkemedel som innehåller losartan eller hydroklortiazid, antingen som enda verksamma ämne eller tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-24
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna