Irbesartan

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet irbesartan finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Aprovel
  • Irbesartan Actavis
  • Irbesartan Aurobindo
  • Irbesartan Jubilant
  • Irbesartan STADA
  • Irbesartan Teva
  • Karvea.

Vad är irbesartan?

Vad är irbesartan?

Irbesartan används vid högt blodtryck. Det används även som blodtrycksmedicin vid tecken på njursjukdom orsakat av diabetes.

Irbesartan tillhör gruppen angiotensinreceptorblockerare, även kallade angiotensin-2-antagonister.

I vilka former finns irbesartan?

Irbesartan finns som tabletter i styrkorna 75 milligram, 150 milligram och 300 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

När blodcirkulationen i kroppen är försämrad blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade genomblödningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna.

Läkemedlet minskar den blodtryckshöjande effekten av angiotensin-2. Då vidgas blodkärlen. Det leder till att blodtrycket sjunker.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet och den varar under upp till ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja upp till sex veckor innan blodtrycket har sjunkit maximalt.

Fäll ihop

Hur använder jag irbesartan?

Hur använder jag irbesartan?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering vid högt blodtryck är 150 milligram en gång om dagen.

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar irbesartan

Att tänka på när du tar irbesartan

Det kan ta en tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du behandlas. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare direkt om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel yrsel, svimningskänsla eller magbesvär, särskilt i början av behandlingen. Vissa kan till exempel bli trötta, få huvudvärk eller muskelvärk.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller irbesartan och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller irbesartan tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Läs mer om vilka läkemedel som innehåller irbesartan och det vätskedrivande ämnet hydroklortiazid.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-18
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna