Furosemid

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet furosemid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Furosemid Hexal
  • Furosemid Meda
  • Furosemid Orifarm
  • Furosemid Recip
  • Furosemid Teva
  • Furix
  • Furix Retard
  • Impugan
  • Lasix Retard.

Vad är furosemid?

Vad är furosemid?

Furosemid är ett kraftigt vätskedrivande läkemedel, så kallat diuretika, som används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen. Läkemedlet kan även användas vid högt blodtryck.

I hög dos, 500 milligram, kan furosemid också användas vid njursvikt.

Furosemid tillhör läkemedelsgruppen loopdiuretika.

I vilka former finns furosemid?

Furosemid finns som långverkande depåkapslar i styrkorna 30 milligram och 60 milligram.

Furosemid finns även som vanliga tabletter i styrkorna 20, 25, 40 och 500 milligram samt som droppar i styrkan 10 milligram per milliliter.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Du kan få för mycket vätska i kroppen av många orsaker, till exempel hjärtsvikt. Furosemid har en kraftig verkan på vätskeöverskottet och gör så att du kissar mer än vanligt. På så sätt blir du av med överskottet på vatten. Det avlastar hjärtat.

Depåkapslarna börjar verka efter två till tre timmar och effekten varar upp till tolv timmar. Under den tiden behöver du gå på toaletten oftare än annars. Urinträngningarna kan också upplevas som kraftigare än vanligt.

De vanliga tabletterna börjar verka efter cirka en halvtimme och den vätskedrivande effekten varar upp till sex timmar.

Samtidigt med vattnet utsöndras även ökade mängder av olika salter i urinen, bland annat kalium. Det kan orsaka kaliumbrist. Därför är det vanligt att också få recept på ett så kallat kaliumsparande läkemedel eller kaliumtabletter.

Läkemedlet vidgar också blodkärlen i kroppen. Därmed sjunker blodtrycket. Blodtryckssänkningen kommer gradvis efter flera dagars behandling.

Fäll ihop

Hur använder jag furosemid?

Hur använder jag furosemid?

Svälj de vanliga tabletterna med lite vatten.

Svälj depåkapslarna hela med ett halvt glas vatten utan att krossa eller tugga kapslarna. Det verksamma ämnet ska kunna lösa sig långsamt och verka under en lång tid. Om du krossar innehållet i kapseln verkar läkemedlet kortare tid än avsett och risken för biverkningar ökar.

Det är bra att ta kraftigt vätskedrivande läkemedel på morgonen, men i de flesta fall går det att ta det när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför kan du oftast tillfälligt ändra tidpunkten för när du tar läkemedlet om du behöver gå ut och vara borta några timmar. Men diskutera gärna detta med din läkare först. Vid behandling av njursvikt ska alltid läkarens ordination följas exakt.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering av depåkapslarna till vuxna är 30-60 milligram varje morgon.

En vanlig dosering av tabletterna till vuxna vid ödem, bestående hjärtsvikt och högt blodtryck är en tablett, 40 milligram, varje morgon.

Vid njursvikt används furosemid tabletter i mycket högre dos, exempelvis upp till 2000 milligram per dag.

Glömd dos

Om du har glömt att ta tabletten på morgonen, går det bra att ta den senare under dagen. För att nattsömnen inte ska bli störd av extra toalettbesök bör du inte ta de vanliga tabletterna senare än klockan 17 om du brukar gå och lägga dig ungefär klockan 23. Depåkapslarna bör inte tas senare än mitt på dagen.

Om du har inte har tagit tabletten på en hel dag bör du fortsätta nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Ta inte några extra doser.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar furosemid

Att tänka på när du tar furosemid

Den saltdrivande effekten av läkemedlet kan leda till brist på kalium. Det kan påverka hjärtat, särskilt om du samtidigt tar läkemedel som innehåller digitalis. Därför är det viktigt att ta kaliumsparande läkemedel eller kaliumtabletter enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare om du blir trött och får muskelsvaghet när du använder furosemid samtidigt med läkemedel som innehåller digitalis, som till exempel Digoxin BioPhausia.

Avbryt inte långtidsbehandling med furosemid utan att först ha kontaktat din läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Furosemid ska inte användas tillsammans med vissa läkemedel mot höga blodfetter, till exempel Lestid och Questran.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av mediciner mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel bli trötta och få muskelsvaghet som kan bero på rubbningar av saltbalansen. Ofta får man andra läkemedel för att motverka denna biverkan.

Risken för biverkningar av läkemedlet är störst vid höga doser.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Mjölkmängden kan också minska.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-17
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna