Exlutena

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Exlutena är ett preventivmedel som innehåller hormonet lynestrenol. Det är ett så kallat gestagen, det vill säga ett konstgjort hormon, som verkar på ungefär samma sätt som ett av kroppens egna könshormoner, gulkroppshormon.

Exlutena tillhör den grupp preventivmedel som kallas minipiller och är lågdoserat. Minipiller innehåller bara gestagent hormon, till skillnad från kombinerade p-piller som även innehåller ett så kallat östrogent hormon.

Så här fungerar minipiller

Exlutena skyddar mot graviditet genom att det gör sekretet i livmoderhalsen tjockare, så att spermierna får svårt att ta sig upp genom livmoderhalsen till livmodern. Dessutom blir slemhinnan i livmodern tunnare så att ett befruktat ägg får svårare att fästa och utvecklas där. Äggledarnas förmåga att transportera ägg blir också sämre.

Hos hälften av de kvinnor som använder läkemedlet förhindras dessutom ägglossningen. Om du inte får mens kan det tyda på att du inte har haft någon ägglossning.

Hur tar jag minipiller?

Exlutena finns som tabletter och är receptbelagt.

En tablettkarta innehåller 28 tabletter. Alla tabletter innehåller lika stor dos hormon.

Ta en tablett varje dag tills tablettkartan är slut. Därefter börjar dy med nästa tablettkarta utan uppehåll. Du kommer då att ta den första tabletten i varje karta på samma veckodag.

Du kan börja behandlingen när som helst under menscykeln om du är säker på att du inte är gravid. Då behöver du använda kondom de första sju dagarna. Det gäller också om du inte har mens, till exempel efter en förlossning. Om du börjar på mensens första dag har du däremot skydd från och med den första dagen.

För att ha fullt skydd ska du ta tabletterna regelbundet vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är bra att försöka ta tabletten i samband med någon daglig rutin, till exempel när du borstar tänderna på morgonen.

Om du glömt eller missat en tablett

Ta en glömd tablett så fort du kommer på det. Nästa tablett tar du vid den vanliga tidpunkten. Då kan det bli två tabletter på samma dag.

Skyddet kan ha upphört om det har gått mer än 27 timmar sedan du tog den senaste tabletten, det vill säga mer än tre timmars försening. Då bör du även använda ett annat skydd, till exempel kondom, den närmaste veckan.

Viktigt

Exlutena är inte ett lika säkert skydd som mellandoserade gestagena p-piller och kombinerade p-piller, som förhindrar ägglossning. Bara hälften av de kvinnor som tar minipiller får utebliven ägglossning. Om du har kraftig övervikt är Exlutena mindre säkert. För att minipiller ska vara så säkra som möjligt är det mycket viktigt att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Utebliven mens kan tyda på att du inte har haft någon ägglossning. Men om mensen uteblir två gånger efter varandra bör du för säkerhets skull göra ett graviditetstest.

Tala om för din läkare eller barnmorska om du har eller har haft vissa sjukdomar såsom epilepsi, leversjukdom eller utomkvedshavandeskap innan du börjar använda Exlutena.

Du ska inte använda Exlutena om du har eller har haft blödningar från underlivet som du inte vet orsaken till. Då ska du först söka läkare för att undersöka blödningarna.

Det är osäkert om hormonet hinner tas upp av kroppen om du kräks eller har diarré. Då kan skyddet mot graviditet minska. Du bör då även använda annat skydd, till exempel kondom, under den kommande veckan.

Kontakta en läkare eller barnmorska om något av följande inträffar:

  • Du får ihållande smärtor i nedre delen av magen.
  • Du får rikliga blödningar mellan menstruationerna under längre tid.
  • Du blir gravid.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Minipillrens verkan kan minska eller utebli helt om du samtidigt använder vissa andra läkemedel: Några exempel är följande:

  • Vissa läkemedel mot tuberkulos, till exempel rifampicin eller rifabutin som finns i bland annat Rimactan och Ansatipin.
  • Vissa läkemedel mot epilepsi såsom fenobarbital, fenytoin, karbamazepin som finns i till exempel Fenemal, Epanutin och Tegretol.
  • Vissa läkemedel mot hiv-infektion, till exempel ritonavir som finns i bland annat Norvir och efavirenz som finns i bland annat Stocrin.
  • Medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Ungefär en tredjedel får någon form av blödningsrubbning. Du kan få oregelbundna blödningar, annorlunda mensperioder eller så kan mensen upphöra helt.

En del som använder minipillerkan få till exempel spända bröst eller akne. Besvären brukar försvinna eller minska efter några månader.

Graviditet och amning

Du ska inte använda Exlutena under graviditet. Om du blir gravid trots att du tar minipiller, ska du sluta med dem. I de fall kvinnor blivit gravida och avbrutit behandlingen med minipiller tidigt, finns inget som tyder på att barnen har påverkats negativt.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra minipiller

Det finns flera minipiller, som innehåller andra gestagener. Exempel på andra minipiller är Mini-Pe, som innehåller noretisteron.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-02
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Marie Bixo, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm