Enbrel

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Enbrel är en medicin som används vid reumatiska sjukdomar, till exempel vid ledgångsreumatism och Bechterews sjukdom, och vid psoriasis och psoriasisartrit.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen immundämpande medel och det verksamma ämnet är etanercept. Medicinen är en så kallad TNF-alfa-hämmare.

Recept och högkostnadsskydd

Enbrel finns som färdig injektionslösning i sprutor eller injektionspennor för engångsbruk. Medicinen finns också som pulver med separat lösningsmedel som blandas omedelbart innan sprutan ges. Enbrel finns i styrkor mellan 10 och 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

TNF-alfa är ett ämne som medverkar i den inflammatoriska processen i kroppen och som finns i ökad mängd hos personer med inflammatoriska sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism och psoriasis.

Det verksamma ämnet i medicinen, etanercept, binder till och blockerar TNF-alfa. Därigenom dämpas inflammationen, sjukdomsförloppet bromsas och sjukdomssymtomen minskar.

Vid behandling av ledgångsreumatism kommer effekten inom några månader, vanligen med början efter någon vecka.

Hur tar man medicinen?

Enbrel tas med en spruta under huden. Man kan ta sprutan själv, eller så kan någon annan, till exempel en familjemedlem eller sjukvårdspersonal, ge sprutan.

Medicinen ska förvaras i kylskåp, men får inte frysas. Den bör tas fram 15-30 minuter innan man ska ta sprutan eftersom det känns mindre obehagligt när vätskan inte är kall.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 50 milligram en gång per vecka och mera sällan 25 milligram två gånger i veckan.

Om man har glömt en dos, ska man ta sprutan så fort man kommer ihåg det, om inte nästa planerade dos ska tas dagen efter, då ska man hoppa över den missade dosen. Man fortsätter sedan att ta medicinen på den vanliga planerade dagen. Man ska inte ta två doser på samma dag.

Viktigt

Enbrel ska inte användas vid svåra infektioner, till exempel tuberkulos och sepsis, även kallad blodförgiftning.

När man behandlas med medicinen är det viktigt att man kontaktar läkare om man får feber eller andra tecken på infektion, till exempel hosta, halsont, diarré, sveda när man kissar eller täta trängningar. Man ska göra ett uppehåll med medicinen medan infektionen pågår.

Man ska också kontakta läkare om man får symptom som känslobortfall och en stickande känsla, synförändringar eller muskelsvaghet i armar eller ben.

En allergisk reaktion kan inträffa efter behandling med läkemedlet. Om man får trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, hudutslag eller svullnad ska man omgående kontakta läkare.

Om man använder andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Enbrel ska inte användas tillsammans med läkemedel som innehåller abatacept eller anakinra, till exempel Orencia och Kineret, eftersom det kan göra att risken för skador av medicineringen ökar.

Man bör inte vaccineras med så kallade levande vacciner när man behandlas med Enbrel eftersom det innebär en risk att man blir sjuk av vaccinet.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få reaktioner där sprutan tas, särskilt i början. Det kan till exempel klia, kännas ömt, vara rött och svullet.

Man kan också få klåda, feber eller allergiska reaktioner och man kan bli känsligare för infektioner, till exempel luftvägsinfektion och herpesinfektion.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Ofta kan man använda medicinen fram tills man vet att man är gravid, men det finns idag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller etanercept. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller etanercept är Benepali.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-11
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Åsa Häggström, läkare, specialist i reumatiska sjukdomar, Länssjukhuset, Kalmar