Enalapril

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet enalapril finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Enalapril Actavis
  • Enalapril Krka
  • Enalapril Orion
  • Enalapril Sandoz
  • Enalapril STADA
  • Enalapril Teva
  • Enalapril Vitabalans
  • Renitec.

Vad är enalapril?

Vad är enalapril?

Enalapril används vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt.

Enalapril tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare.

I vilka former finns enalapril?

Enalapril finns som tabletter i styrkorna 2,5 milligram, 5 milligram, 10 milligram och 20 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

När blodcirkulationen i kroppen är försämrad, till exempel som en följd av hjärtsvikt, blir även genomblödningen av njurarna försämrad. För att inte njurarna ska fungera sämre kompenserar kroppen den försämrade genomblödningen bland annat genom att bilda ett ämne som kallas angiotensin-2. Detta ämne gör bland annat att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt och det kommer mer blod till njurarna. Njurfunktionen förbättras, men istället får hjärtat arbeta mer. Det kan i längden leda till att hjärtat pumpar sämre.

Angiotensin-2 bildas i kroppen med hjälp av ett så kallat enzym, angiotensin converting enzyme, ACE. Läkemedel som hämmar detta enzym kallas ACE-hämmare, och de minskar halten av angiotensin-2. Det leder till att blodkärlen vidgar sig. Då sänks blodtrycket och hjärtat avlastas. Efter några månaders behandling leder det också till att hjärtat får tillbaka en del förlorad arbetsförmåga.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet, ofta inom en timme, och den varar under upp till ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja flera månader innan blodtrycket har sjunkit maximalt. Om du tar läkemedlet mot hjärtsvikt kan det dröja flera veckor innan du känner någon förbättring.

Fäll ihop

Hur använder jag enalapril?

Hur använder jag enalapril?

Svälj tabletten med lite vatten.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig startdos är 2,5 milligram. Dosen brukar sedan ökas stegvis tills effekten är lagom.

Vid högt blodtryck är en vanlig underhållsdos 20 milligram en gång om dagen.

Vid hjärtsvikt är en vanlig underhållsdos 10 till 20 milligram om dagen uppdelat på 1-2 dostillfällen.

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar enalapril

Att tänka på när du tar enalapril

Det kan ta tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som läkaren har lämnat, särskilt om det är första gången du behandlas. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare direkt om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Om du tidigare har reagerat mot någon blodtrycksmedicin, och fått exempelvis svullna armar, svullna ben, svullet ansikte eller svullen tunga, så kallat angioödem, bör du berätta det för din läkare innan du använder läkemedlet. Detsamma gäller om du har reagerat på något av dessa sätt tidigare eller om du vet att du har ärftligt angioödem.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få torrhosta. Ofta kommer torrhostan efter en tids behandling. Hostan försvinner när behandlingen avslutas. Kontakta din läkare om hostan är besvärande.

Vissa kan få till exempel yrsel, huvudvärk, trötthet eller hudutslag. En del kan få magbesvär, till exempel illamående, diarré eller magont. Några kan få dimsyn.

Läkemedlet ökar risken för yrsel på grund av blodtrycksfall när du reser dig hastigt. Risken är störst i början av behandlingen. Kontakta läkare om du får huvudvärk som inte går över inom någon vecka.

En ovanlig biverkning är så kallat angioödem. Angioödem innebär en svullnad djupt i huden, ibland kombinerad med nässelutslag. Ofta kommer svullnaden i ansiktet, tungan eller svalget. Buksmärtor i samband med användning av ACE-hämmare kan bero på samma slags svullnad i tarmens slemhinnor. Kontakta omedelbart läkare om du får nässelutslag, magsmärtor eller samtidigt får klåda på läppar eller i ögonen, svårt att svälja eller andningssvårigheter. Ta då inte fler doser.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlet när du är gravid. Det verksamma ämnet påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller enalapril och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller enalapril tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Läs mer om vilka läkemedel som innehåller enalapril och det vätskedrivande ämnet hydroklortiazid.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-08-17
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna