Enalapril och hydroklortiazid i kombination

Skriv ut (ca 4 sidor)

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena enalapril och hydroklortiazid används vid högt blodtryck.

Skriv ut

Enalapril och hydroklortiazid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Enalapril comp ratiopharm
  • Enalapril Comp STADA
  • Enalapril/Hydrochlorohtiazide Mylan
  • Enalapril/Hydrochlorohtiazide Orion
  • Linatil comp
  • Linatil comp mite
  • Renitec comp.

Vad är enalapril och hydroklortiazid?

Vad är enalapril och hydroklortiazid?

Enalapril och hydroklortiazid används vid högt blodtryck.

Enalapril tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare och hydroklortiazid tillhör gruppen vätskedrivande medel, som också kallas diuretika.

I vilka former finns enalapril och hydroklortiazid?

Enalapril och hydroklortiazid finns som tabletter i olika styrkor. Mängden enalapril är 20 milligram, och mängden hydroklortiazid är 6 eller 12,5 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Fäll ihop

Så här fungerar läkemedlet

Så här fungerar läkemedlet

Angiotensin-2 är ett ämne som gör att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt. Angiotensin-2 bildas i kroppen med hjälp av ett enzym, angiotensin converting enzyme, ACE. Läkemedel som hämmar detta enzym, så kallade ACE-hämmare, minskar halten av angiotensin-2. Det leder till att blodtrycket sänks.

Hydroklortiazid är ett svagt urindrivande ämne som ökar utsöndringen av vätska och salter ur kroppen. Det vidgar dessutom de mindre blodkärlen. Dessa egenskaper leder till att blodtrycket sänks. En tillsats av hydroklortiazid i låg dos räcker för att förstärka den blodtryckssänkande effekten av enalapril. Risken för biverkningar minskar genom att dosen av hydroklortiazid är låg.

Blodtryckssänkningen kommer snabbt efter att du har tagit läkemedlet, ofta inom en timme, och den varar under upp till ett dygn. När du börjar behandlingen kan det dröja flera månader innan blodtrycket har sjunkit maximalt.

Fäll ihop

Hur tar jag enalapril och hydroklortiazid?

Hur tar jag enalapril och hydroklortiazid?

Svälj tabletten med lite vatten.

Fäll ihop

Dosering

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är en tablett om dagen.

Behandlingen brukar börja med en låg dos av enalapril respektive hydroklortiazid i olika tabletter för att sedan övergå till kombinationsläkemedlet.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du fortsätta som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Fäll ihop

Att tänka på när du tar enalapril och hydroklortiazid

Att tänka på när du tar enalapril och hydroklortiazid

Det kan ta tid innan kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Följ noga de doseringsanvisningar som du har fått av läkaren, särskilt om det är första gången du får behandling. Det är extra viktigt vid de första doserna eller om dosen behöver höjas. Kontakta läkare genast om du känner dig yr eller svimfärdig efter att ha tagit läkemedlet.

Berätta för din läkare om du tidigare har reagerat mot blodtrycksläkemedel, till exempel med svullna armar, svullna ben, svullet ansikte eller svullen tunga, så kallat angioödem. Detsamma gäller om du har reagerat på något av dessa sätt tidigare eller om du vet att du har ärftligt angioödem.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Fäll ihop

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

En del personer kan få torrhosta. Ofta kommer torrhostan efter en tids behandling. Hostan försvinner när behandlingen avslutas. Kontakta din läkare om hostan är besvärande.

Vissa kan få till exempel illamående, yrsel, huvudvärk, trötthet, muskelkramper, kraftlöshet eller impotens.

Läkemedlet ökar risken för yrsel på grund av blodtrycksfall när du reser dig hastigt. Risken är störst i början av behandlingen. Kontakta läkare om du får huvudvärk som inte går över inom någon vecka.

Du som har diabetes kan upptäcka att dina blodsockervärden påverkas. Råd om detta lämnas av den sköterska eller läkare som du har kontakt med när det gäller din diabetes.

En ovanlig biverkning är så kallat angioödem. Angioödem innebär en svullnad djupt i huden, ibland kombinerad med nässelutslag. Ofta kommer svullnaden i ansiktet, tungan eller svalget. Magont i samband med användning av ACE-hämmare kan bero på samma slags svullnad i tarmens slemhinnor.

Kontakta omedelbart läkare om du får nässelutslag, magont eller samtidigt får klåda på läppar eller i ögonen, svårt att svälja eller andningssvårigheter. Ta då inte fler doser.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet om du är gravid. Enalapril påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. De verksamma ämnena passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om de kan påverka barnet.

Fäll ihop

Andra läkemedel som innehåller enalapril eller hydroklortiazid

Andra läkemedel som innehåller enalapril eller hydroklortiazid

Det finns andra läkemedel som innehåller enalapril eller hydroklortiazid, antingen som enda verksamma ämne eller tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-09-20
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Claes Held, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Uppsala clinical research center