Eliquis

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Eliquis är ett läkemedel som används för att motverka att blodproppar bildas i blodkärlen.

Läkemedlet används då det finns en ökad risk för att få blodpropp, till exempel efter operation för att byta höftled eller knäled.

Det kan också användas vid oregelbunden hjärtrytm, så kallat förmaksflimmer, om du även har någon annan sjukdom som ökar risken för blodpropp. Det kan till exempel vara hjärtsvikt, diabetes eller högt blodtryck.

Läkemedlet kan också användas för att behandla och förebygga blodproppar i benen, så kallad djup ventrombos, eller i lungorna, så kallad lungemboli.

Eliquis tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är apixaban.

Eliquis finns som tabletter i styrkorna 2,5 och 5 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Eliquis verkar genom att hämma ett ämne i blodet som medverkar till att blodet koagulerar, det vill säga levrar sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten med ett glas vatten. Om du har svårt att svälja tabletten hel kan du krossa den i en mortel. Blanda pulvret med cirka två matskedar vatten, äppeljuice eller äppelmos och svälj blandningen direkt. Skölj morteln med vatten och svälj vätskan för att få i dig hela dosen.

Du kan ta läkemedlet med eller utan mat.

Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag, morgon och kväll, för att få bästa effekt av behandlingen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Efter en operation av höftleden eller knäleden är en vanlig dos 2,5 milligram två gånger dagligen. Du ska ta den första tabletten inom 12 till 24 timmar efter operationen. Hur länge du ska ta Eliquis kan variera mellan 10 och 38 dagar. Det beror på hur vilken operation du har genomgått.

Vid oregelbunden hjärtrytm är en vanlig dos 5 milligram två gånger dagligen. Din läkare talar om hur länge du måste fortsätta med behandlingen.

För att behandla blodpropp i benen eller lungorna är en vanlig dos 10 milligram två gånger dagligen under de första 7 dagarna. Därefter minskar dosen till 5 milligram två gånger dagligen. När du har behandlats i sex månader kan du få ta 2,5 milligram två gånger dagligen för att förebygga att du får nya blodproppar. Din läkare talar om hur länge du måste fortsätta med behandlingen.

Om du har glömt att ta en dos

Om du har glömt en dos tar du den så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten och fortsätt sedan som vanligt.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Du ska inte använda Eliquis om du blöder mycket. Detsamma gäller om du har eller nyligen har haft någon sjukdom som gör att du blöder, till exempel magsår.

Eftersom Eliquis ökar risken för blödningar kan det påverka andra behandlingar du får. Berätta därför för läkare och tandläkare som du har kontakt med att du behandlas med ett blodförtunnande läkemedel.

Om du får en blödning som inte slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet ska du genast kontakta läkare.

Du ska inte använda andra läkemedel som förhindrar blodproppar, förutom om du till exempel ska byta blodförtunnande behandling.

Sluta inte att ta läkemedlet utan att först rådgöra med din läkare. Risken för att du ska få en blodpropp ökar om du avbryter behandlingen.

Patientbricka

Du kan få en patientbricka och ett kort som visar att du behandlas med Eliquis. Brickan kan du ha runt halsen som säkerhet om du skulle råka ut för något som gör att du inte själv kan berätta det. Brickan och kortet får du på den mottagning där du behandlas.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte Eliquis tillsammans med

  • vissa läkemedel mot svampinfektioner
  • vissa läkemedel mot hiv
  • andra läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig
  • växtbaserade medel som innehåller johannesört.

Berätta för din läkare om du använder inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID eller cox-hämmare, till exempel Treo, Ipren och Diklofenak.

Biverkningar

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levra sig finns en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken, näsblod eller blödning i magen eller tarmen. Blodbrist, som kan ge trötthet eller blekhet, kan förekomma. En del personer kan må illa.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-09-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulrika Orrhede, läkare, specialist i internmedicin och blodsjukdomar, Höglandssjukhuset, Eksjö