Deltison

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Deltison är ett läkemedel som används vid olika typer av sjukdomar för att dämpa inflammation och påverka immunförsvaret. Medicinen används till exempel vid astma, svåra allergiska tillstånd, inflammatoriska tarmsjukdomar, reumatiska sjukdomar bland annat SLE, vissa blodsjukdomar och tumörsjukdomar.

Medicinen tillhör gruppen glukokortikoider, i dagligt tal kallat kortison, och det verksamma ämnet är prednison.

Recept och högkostnadsskydd

Deltison finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det kroppsegna hormonet kortisol bildas i binjurarna. Det verksamma ämnet i läkemedlet fungerar på samma sätt som kroppens eget kortisol. Kortisol är ett stresshormon som har många olika effekter i kroppen. Det är viktigt för kroppens försvar mot påfrestningar som till exempel skador, infektioner och allergier. Kortisol behövs även för ämnesomsättningen.

Läkemedlet minskar inflammation och hämmar immunförsvaret.

Hur tar man medicinen?

Man tar oftast tabletterna en gång om dagen, på morgonen. Det gör man för att försöka efterlikna kroppens egen produktion av kortisol, som är högst på morgonen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av medicinen varierar från person till person och från sjukdom till sjukdom.

Deltison används när man behöver höga doser kortison. Ofta får man medicinen som en tillfällig kur. Man brukar få byta till ett annat preparat om man ska trappa ner dosen.

Om man har en inflammation i kroppen som drabbar viktiga inre organ som till exempel blodkärl, njurar eller nervsystem, kan man få medicinen under en längre tid.

Viktigt

När man ska sluta efter en längre tids behandling med kortison är det viktigt att trappa ner dosen gradvis. Ju högre dosen har varit och ju längre behandlingen har pågått, desto långsammare ska man trappa ner dosen. Det gör man för att kroppens egen tillverkning av kortisol kan ha sjunkit och det kan ta lite tid innan den kommer igång ordentligt igen. Läkaren gör upp ett schema för hur man ska trappa ner medicineringen.

Om man har behandlats med kortison under en längre tid kan kroppens egen tillverkning av kortisol vara så dämpad att den inte klarar att bilda det extra kortisol som behövs om man får feber, någon allvarligare infektion eller skada. Då kan man behöva ta extra kortisonläkemedel.

Om man får feber eller andra tecken på infektion bör man inte vänta för länge med att söka läkare, eftersom medicinen kan dölja symtom på infektioner.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Om man ska vaccinera sig bör man alltid tala om för läkaren att man behandlas med kortison. Det är särskilt viktigt när man behandlas med höga doser.

Det finns en ökad risk för magsår om man behandlas med både kortisonläkemedel och så kallade cox-hämmare, som är smärtstillande och inflammationshämmande. Om man behöver använda båda läkemedlen samtidigt bör man samtidigt få ett läkemedel som skyddar magens slemhinna.

Biverkningar

Kortison har många biverkningar, men man får inte glömma bort att kortison samtidigt är ett mycket effektivt läkemedel som har snabb och god verkan på många symtom. I många fall kan kortison till och med rädda liv.

Biverkningar kommer framför allt om man behandlas under en lång tid med kortison. Biverkningarna är också beroende av hur hög dos man tar.

Hos en del som använder medicinen kan vätska ansamlas i kroppen. Då kan man få till exempel svullna händer eller fötter. Vissa kan till exempel få högt blodtryck eller förhöjt blodsocker. Man kan få tunn och skör hud, blåmärken eller så kan det ta längre tid än vanligt för sår att läka. En del personer kan också få ökad aptit och ändrad ämnesomsättning. Det kan leda till att man går upp i vikt. Kroppsfettet kan omfördelas så att ansiktet och magen blir rundare.

Om man tar höga doser av kortison kan man få hjärtklappning, känna sig darrig och bli överaktiv och få svårt att sova. Då kan man behöva ta sömntabletter under en kortare period, för att få vila och för att behålla en normal dygnsrytm.

En av de allvarligaste biverkningarna är benskörhet, som ökar risken för benbrott. Det kan man förebygga genom att äta tillskott av kalcium och vitamin D. Läkare kan ibland även skriva ut andra mediciner för att minska risken för att man ska få benskörhet.

Kortison minskar kroppens känslighet för insulin. Det kan ibland leda till utveckling av diabetes. Om man redan har diabetes krävs ofta extra intensiv behandling av diabetessjukdomen under hela kortisonbehandlingen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas, åtminstone vid höga doser.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det bedöms inte påverka barnet om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen. Men om man behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt när man ammar bör man rådgöra med läkare.

Andra kortisontabletter

Det finns andra läkemedel som innehåller kortison. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma eller liknande verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Det verksamma ämnet i Deltison, prednison, omvandlas i kroppen till prednisolon och liknar därmed andra mediciner som innehåller prednisolon, till exempel Prednisolon Pfizer. Deltisontabletterna innehåller däremot mycket högre dos kortison.

Exempel på andra kortisontabletter är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-11
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Åsa Häggström, läkare, specialist i reumatiska sjukdomar, Länssjukhuset, Kalmar