Crestor

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Crestor är ett läkemedel mot höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Man använder medicinen när det inte har räckt med att förändra sin livsstil, till exempel genom att äta särskild mat och att motionera, för att minska mängden skadliga blodfetter.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Det verksamma ämnet är rosuvastatin.

Recept och högkostnadsskydd

Crestor finns som tabletter i styrkorna 5, 10, 20 och 40 mg. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

För höga halter av skadliga blodfetter kan orsaka så kallad åderförfettning eller åderförkalkning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen har blivit stela och trånga. Då ökar risken för olika sjukdomar i hjärta och kärl, till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

Det finns olika typer av fetter i blodet. De som brukar kontrolleras är LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. LDL brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som är den viktigaste orsaken till åderförfettning. HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Även höga halter av triglycerider bidrar till ökad åderförfettning.

Det verksamma ämnet i medicinen sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.

Halten blodfetter påverkas inom två veckor. Maximal sänkning av blodfetterna får man efter ungefär fyra veckor. Man känner inte själv av förändringen, utan effekten på blodfetterna kan bara kontrolleras genom blodprov.

Hur tar man medicinen?

Kolesterol bildas i levern, framför allt på natten. Därför brukar man ofta få ta statiner på kvällen. Men Crestor kan man ta när som helst på dagen.

Man sväljer tabletten hel med vatten och kan ta den med eller utan mat.

Man ska fortsätta följa de kostråd man fått och äta mat som hjälper till att hålla blodfetterna nere, även när man tar medicinen.

Tabletterna är fuktkänsliga och man ska därför förvara dem i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig startdos vid behandling av förhöjda blodfetter är 5-10 milligram som tas en om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis med minst fyra veckors mellanrum. Dosen kan ibland behöva höjas till 20 milligram, men bara sällan till 40 milligram om dagen.

Vanlig startdos till barn mellan 10 och 17 år är 5 milligram som tas om dagen. Om det behövs ökar läkaren dosen gradvis. Barn ska inte ta mer än 20 milligram om dagen. 

Om man har glömt att ta en dos ska man ta medicinen som vanligt nästa gång det är dags. Man ska inte ta någon extra dos.

Viktigt

Man ska inte använda läkemedlet om man har en leversjukdom eller om njurarna fungerar mycket dåligt.

Man ska inte ta den högsta dosen, 40 milligram, om man har måttligt försämrad njurfunktion, problem med sköldkörteln eller om man regelbundet dricker mycket alkohol. Man ska inte heller ta den högsta dosen om man har haft en muskelsjukdom, har ärftlighet för muskelsjukdom eller om man tidigare har haft besvär från musklerna när man har använt andra blodfettsänkande läkemedel.

Det är viktigt att fortsätta med läkemedlet och att inte avbryta behandlingen på egen hand, utan att man har kontakt med läkaren. Om man slutar ta läkemedlet kommer kolesterolvärdet att stiga igen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar som innehåller aluminium, magnesium eller sukralfat, till exempel Novalucol och Andapsin, vid samma tillfälle som Crestor. Däremot kan de tas med två timmars mellanrum.

Det är särskilt viktigt att läkaren känner till om man behandlas med vissa andra blodfettssänkande medel, framför allt gemfibrozil som ingår i till exempel Lopid, eftersom risken för muskelbiverkningar då kan öka.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få besvär av till exempel huvudvärk, kraftlöshet eller yrsel. Andra kan må illa, få ont i magen eller förstoppning.

En annan biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas. En mycket sällsynt men allvarlig biverkan är muskelsönderfall. Om man får muskelvärk som inte går över inom några dagar ska man därför kontakta sin läkare, särskilt om man också har feber.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Om man blir gravid när man använder medicinen ska man rådgöra med läkare.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-01
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter M Nilsson, professor, läkare, specialist i allmänmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö