Paracetamol och kodein i kombination

Skriv ut (ca 5 sidor)

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena paracetamol och kodein lindrar olika former av smärta. De sänker även feber.

Skriv ut

Paracetamol och kodein i kombination finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Altermol
 • Citodon och Citodon forte
 • Panocod
 • Paracetamol/kodein Evolan.

Vad är paracetamol och kodein?

Vad är paracetamol och kodein?

Paracetamol och kodein lindrar olika former av smärta. Läkemedlet sänker även feber.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

I vilka former finns paracetamol och kodein?

Läkemedlet finns i flera olika former:

 • Vanliga tabletter i styrkan 500 milligram paracetamol och 30 milligram kodein.
 • Brustabletter i styrkan 500 milligram paracetamol och 30 milligram kodein.
 • Stolpiller i styrkan 1000 milligram paracetamol och 60 milligram kodein.

Läkemedlet är receptbelagt.

Fäll ihop

Så här fungerar läkemedlet

Så här fungerar läkemedlet

Det är inte helt känt hur paracetamol dämpar smärta, men förmodligen minskar läkemedlet effekten av flera olika smärtframkallande ämnen som bildas i kroppen vid skador och inflammationer. Då dämpas även smärtan.

Hos de flesta människor omvandlas kodein till morfin i kroppen. Morfin dämpar smärta genom att höja smärttröskeln och bromsa smärtimpulserna till hjärnan. Det gör att smärtan inte upplevs lika kraftigt.

Paracetamol sänker feber genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Tabletter och brustabletter börjar verka efter en halvtimme till en timme och maximal smärtlindring brukar uppnås inom ett par timmar. Stolpiller, som du tar i ändtarmen, kan ta något längre tid.

Fäll ihop

Hur använder jag paracetamol och kodein?

Hur använder jag paracetamol och kodein?

Svälj de vanliga tabletterna med lite vatten.

Brustabletterna ska lösas upp i ett halvt glas vatten innan du tar dem. De är känsliga för fukt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Ett vanligt råd är att föra in stolpillret med den platta änden först. Den spetsiga änden kommer då längst ut och retar mindre på ändtarmsöppningen. Doppa stolpillret hastigt i ljummet vatten så går det lättare att föra in. Spola folieförpackningen med kallt vatten om stolpillret har mjuknat innan du tar ut läkemedlet. Stolpiller kan vara bra att använda om du till exempel har svårt att svälja, mår illa eller kräks.

Fäll ihop

Dosering

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Tabletter och brustabletter:

En vanlig dos för vuxna är 1-2 tabletter, eller 1-2 brustabletter, 1-4 gånger dagligen. Ta aldrig ta mer än 8 tabletter per dygn.

Stolpiller:

En vanlig dos för vuxna är 1 stolpiller 1-4 gånger dagligen. Ta aldrig ta mer än 4 stolpiller per dygn.

Läkemedlet kan användas från 18 års ålder.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder paracetamol och kodein

Att tänka på när du använder paracetamol och kodein

Du får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på doseringsanvisningen. Tar du större dos av paracetamol än rekommenderat kan det finnas risk för allvarlig leverskada. Kontakta en läkare direkt om du har tagit för hög dos eftersom leverskadan märks först efter ett par dagar.

Kombinera inte läkemedlet med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal, eftersom både paracetamol och kodein ingår i flera andra läkemedel. Längre ner i texten kan du läsa om vilka läkemedel som innehåller paracetamol och kodein.

Pröva andra läkemedel först om du får ofta återkommande smärta.

Risk för beroende

I första hand ska läkemedlet endast användas vid tillfällig smärta, eftersom det finns en viss risk för att du kan bli beroende av kodeinet i läkemedlet om du använder det under lång tid. Om du känner abstinensbesvär om du inte tar läkemedlet, eller om du upplever en sämre verkan än tidigare, kan det vara ett tecken på beroende. Abstinens får du om du slutar för snabbt med läkemedlet. Det kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor.

Läkemedel och trafik

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

När ska jag inte använda läkemedlet?

Paracetamol och kodein ska inte kombineras med alkohol. Använd inte läkemedlet om du har alkoholproblem utan att du först har rådgjort med läkare. Risken för leverskada ökar om du missbrukar alkohol.

Läkemedlet ska inte användas om du har gallvägsbesvär eller leverskada eller om du ammar. Rådgör med läkare du känner dig osäker.

Fäll ihop

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli trötta, må illa eller få förstoppning. Ändtarmens slemhinna bli irriterad om du använder stolpiller.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Fäll ihop

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns läkemedel som innehåller enbart paracetamol eller kodein. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Paracetamol finns i till exempel:

Kodein finns i till exempel:

 • Kodein Alternova
 • Kodein Meda
 • Spasmofen, som även innehåller flera verksamma ämnen
 • Treo Comp som även innehåller acetylsalicylsyra och koffein.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-05
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen