Citalopram

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet citalopram finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Cipramil
 • Citalopram Actavis
 • Citalopram Bluefish
 • Citalopram Mylan
 • Citalopram Orifarm
 • Citalopram Orion
 • Citalopram Sandoz
 • Citalopram Teva
 • Citalopram Vitabalans.

Vad är citalopram?

Vad är citalopram?

Citalopram används framför allt för att behandla depression. Det är ett så kallat antidepressivt läkemedel. Läkemedlet används också för att behandla vissa typer av ångest och även andra former av psykiska besvär.

Citalopram tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI.

I vilka former finns citalopram?

Citalopram finns som tabletter i styrkorna 10, 20, 30 och 40 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar citalopram

Citalopram ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin är en av de signalsubstanser som har samband med stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans serotoninsystem vara i olag. Läkemedel som ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan kan göra så att stämningsläget blir normalt igen och även ha effekt mot olika typer av ångest.

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan du är återställd.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

Fäll ihop

Hur använder jag citalopram?

Hur använder jag citalopram?

Svälj tabletterna med lite vatten. Citalopram kan tas med eller utan mat.

När du har blivit bättre bör du fortsätta att ta medicinen i ytterligare en tid, vanligen sex månader. Det är för att minska risken att bli sämre.

Om du får upprepade depressioner kan du behöva ta citalopram i förebyggande syfte under längre perioder, ofta under år. Även vid behandling av olika former av ångest kan du behöva behandling under lång tid.

Ibland väljer läkaren att medicinen ska tas på annat sätt. Du bör då följa läkarens instruktioner.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen är olika från person till person. Citalopram brukar tas en gång om dagen.

En vanlig dos vid behandling av depression ligger mellan 20 och 40 milligram per dygn.

För äldre personer är 10 milligram en vanlig startdos och dosen kan höjas upp till 20 milligram om det behövs.

När du startar behandlingen är det vanligt att börja med en låg dos som sedan trappas upp.

Om du brukar ta läkemedlet på morgonen men glömmer att ta den då går det bra att ta den senare på dagen. Om du har glömt att ta läkemedlet en dag tar du nästa dos som vanligt dagen därpå. Kompensera inte för en glömd dos genom att ta dubbel dos nästa dag.

Behandlingen avslutas gradvis

När du ska avsluta en behandling trappas dosen vanligen ner gradvis. Då minskar risken för besvär som beror på att du slutar för tvärt, så kallade utsättningssymtom. Exempel på sådana symtom är yrsel, illamående, svettningar, skakningar, myrkrypningar, oro och irritation. Besvären går över, men i sällsynta fall kan dosen behöva trappas ner mycket långsamt.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder citalopram

Att tänka på när du använder citalopram

Inte beroende

Du blir inte beroende av antidepressiva läkemedel.

Lätt för att blöda

Om du har lätt för att blöda bör du berätta det för din läkare.

Avbryt inte behandlingen på egen hand

Avbryt inte behandlingen i förtid. Då finns en risk att de ursprungliga problemen kommer tillbaka. Om du avbryter behandlingen tvärt finns det också risk för att du får utsättningssymtom.

Var försiktig i trafiken

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Du bör också tänka på att även själva sjukdomen kan påverka bedömnings- och reaktionsförmågan.

Prata med din läkare om alkohol

Du bör vara försiktig med alkohol när du tar citalopram. Detta kan vara bra att diskutera med din läkare.

Byte till annat läkemedel

Om du behöver byta ett antidepressivt läkemedel mot ett annat bör du ibland göra ett uppehåll innan du kan börja ta den nya medicinen. Hur långt detta uppehåll ska vara beror på vilka antidepressiva läkemedel det är. Rådgör alltid med din läkare om detta.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Citalopram kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför extra viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel du använder.

Några av de läkemedel du bör undvika är

 • läkemedel mot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix
 • läkemedel mot depression som ökar serotoninaktiviteten som exempelvis innehåller escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin, venlafaxin eller duloxetin. Exempel på sådana mediciner är Cipralex, Fontex, Seroxat, Zoloft, Efexor Depot eller Yentreve
 • vissa läkemedel mot infektioner
 • vissa läkemedel som används vid problem med hjärtrytmen
 • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Du bör tala om för din läkare om du tar läkemedel som ökar risken för blödningar, såsom blodförtunnande läkemedel eller antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som kallas NSAID eller cox-hämmare, och innehåller till exempel acetylsalicylsyra, ibuprofen eller naproxen. Dessa läkemedel kan ge hud- och slemhinneblödningar om du tar dem tillsammans med citalopram.

Om du tar flera läkemedel som påverkar halterna av serotonin i hjärnan finns en liten risk för så kallat serotonergt syndrom. Det är ett mycket ovanligt tillstånd med överstimulering av serotoninsystemet. Symtomen är till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar, överaktiva reflexer, oro, rastlöshet, förvirring, ökad hjärtfrekvens, svettningar eller diarré. Att få alla symtom är mycket ovanligt. Om du får något eller några av symtomen ska du genast kontakta läkare.

Biverkningar

Olika personer känner av biverkningar mycket olika. Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efter hand. Om biverkningarna är mycket besvärliga, eller om de inte går över, bör du kontakta din läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kanske du behöver byta till ett annat läkemedel.

En del personer kan till exempel må illa, bli dåsiga, börja svettas mer, få lös mage, få huvudvärk eller bli oroliga. Dessa besvär går oftast över efter en tid. Vissa kan få sexuella besvär, som brukar finnas kvar under hela behandlingstiden.

Några få kan bli rastlösa och ha svårt att sitta eller stå stilla. Den här biverkningen kommer oftast i början av behandlingen. Om du skulle få den här typen av besvär bör du tala med din läkare.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Biverkningar hos äldre personer

När äldre personer tar antidepressiva läkemedel finns det en ökad risk för biverkningar. Särskilt stor är risken för att falla och skada sig. Om du har lätt för att falla och använder ett antidepressivt läkemedel, bör du diskutera det med läkaren.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-30
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Staffan Hägg, läkare, specialist i läkemedelslära och psykiatri, Linköpings universitetssjukhus