Campral

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Campral är ett läkemedel som används som en del av en behandling vid alkoholberoende för att det ska gå längre tid innan det sker ett återfall när man har slutat dricka alkohol. Behandlingen innebär också att återfallen blir kortare och mindre intensiva och på så sätt lättare att bryta.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet akamprosat.

Recept och högkostnadsskydd

Campral finns som enterotabletter i styrkan 333 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

Alkohol påverkar signalöverföringen mellan nervcellerna i stora delar av det centrala nervsystemet. Campral påverkar vissa av signalämnena i hjärnan och gör så att suget efter alkohol minskar. Medicinen hjälper till att förhindra att man får återfall i alkoholmissbruk när man är nykter och har bestämt sig för att förbli nykter. Om man får ett återfall bör man fortsätta att ta medicinen.

Hur tar man medicinen?

Enterotabletterna ska sväljas hela. Det verksamma ämnet kan irritera magens slemhinnor. Tabletterna har därför en tunn hinna som gör att de inte löses upp förrän de har nått tarmen, vilket minskar risken för biverkningar från magen. Om tabletten krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Om man väger 60 kilo eller mer är en vanlig dos 3 tabletter 2 gånger om dagen. Väger man mindre tar man 2 tabletter på morgonen och sedan 1 tablett mitt på dagen och 1 tablett på kvällen.

En vanlig behandlingstid är ett år, men det finns ingen bortre gräns.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har dåligt fungerande njurar. Medicinen ska heller inte användas av personer under 18 år eller över 65 år.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få biverkningar som diarré, illamående och gaser. Medicinen kan orsaka andra biverkningar till exempel hudutslag och klåda samt impotens och minskad sexuell lust. Biverkningarna minskar oftast efter en tids användning.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Håkan Nilsson, läkare, specialist i allmän- och rättspsykiatri, Kriminalvården