Budesonid som du andas in

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet budesonid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Budesonid Teva Pharma
  • Giona Easyhaler
  • Novopulmon Novolizer
  • Pulmicort och Pulmicort Turbuhaler.

Vad är budesonid?

Vad är budesonid?

Budesonid dämpar och förhindrar inflammation i luftvägarna vid astma.
Budesonid tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider, men kallas oftast bara steroider eller kortisonläkemedel.

I vilka former finns budesonid?

Budesonid finns som

Du inhalerar läkemedlet, vilket innebär att du andas in det genom munnen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar budesonid

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Luftrörens slemhinnor blir också inflammerade.

Kortison dämpar inflammationen och läker irriterad vävnad. För de allra flesta med astma är det bra att andas in kortison regelbundet. Många kan då leva i stort sett som vanligt.

Kortison botar inte astma, men det dämpar inflammationen och sjukdomen lugnar sig oftast avsevärt. Du kan använda kortisonläkemedel dagligen under flera år, utan att effekten mattas av.

Kortison som du andas in har inte någon snabb verkan utan ska tas varje dag under en längre period för att ge effekt. Efter en enstaka dos kan effekt förväntas efter ett par timmar men det kan dröja några veckor innan du får full effekt av behandlingen.

Fäll ihop

Hur tar jag budesonid?

Hur tar jag budesonid?

Använd läkemedlet regelbundet, det vill säga varje dag, även om du inte har några besvär av din astma. Om du har glömt att ta en dos ska du ta nästa dos som vanligt.

Lösning för nebulisator

Läkemedlet finns i endosbehållare och är färdiga att användas.

Du andas in läkemedlet med hjälp av en så kallad nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När dropparna andas in följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där den verkar.

För att du ska andas in rätt dos är det viktigt att du följer bruksanvisningen för hur du ska inhalera. Sjukvårdspersonal visar hur du ska göra.

När du andas in läkemedlet är det viktigt att du andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke. Barn kan använda en ansiktsmask för att göra det lättare att klara av inandningen. Det är viktigt att masken sluter tätt.

Inhalationspulver

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan du be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Det är inte säkert att du märker att du andas in läkemedlet eftersom du andas in så lite läkemedel varje gång. Men om du följer bruksanvisningen i bipacksedeln så kan du ändå vara säker på att du har fått i dig hela dosen.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedelen kan du också läsa hur du ska förvara läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Lösning för nebulisator

Doseringen varierar från person till person.
En vanlig dosering för barn från 6 månader är 0,25-2 mg per dygn och för vuxna 0,5 - 4 mg per dygn. På sjukhus kan du få högre dos.

Inhalationspulver

Doseringen varierar från person till person.
En vanlig dosering är 2-4 inhalationer per dygn.

Om du skulle bli sämre kan du behöva ändra doseringen. Därför kan det vara bra att i förväg göra upp ett schema, tillsammans med läkaren.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder budesonid

Att tänka på när du använder budesonid

Vid en akut astmaattack ska du använda en snabbverkande luftrörsvidgande astmaläkemedel.

Om astman förvärras ska du kontakta läkare. Det kan betyda att doseringen behöver ändras eller att du behöver en annan behandling.

Skölj munnen med lite vatten precis när du andats in läkemedlet. Då minskar risken för att du ska få svamp i munnen eller i svalget.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte vissa läkemedel mot svampinfektioner samtidigt med budesonid utan att först rådgöra med läkare.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få hosta eller känna sig hesa och irriterade i halsen. Andra kan få en svampinfektion i munnen eller i svalget, men du kan undvika detta genom att skölja munnen med lite vatten efter varje inhalation.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör ändå med läkare eftersom du kan bli sämre i din astma och då kan behandlingen behöva justeras.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller budesonid och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller budesonid tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Här kan du läsa om läkemedel som innehåller budesonid i kombination med annat luftrörsvidgande, formoterol.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-08-08
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö.