Atovakvon och proguanil i kombination

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena atovakvon och proguanil finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Atovakvon/Proguanil Glenmark
 • Horisto
 • Malarone och Malarone Junior
 • Malastad.

Vad är atovakvon och proguanil?

Vad är atovakvon och proguanil?

För vad används medicinen?

Läkemedel som innehåller atovakvon och proguanil används för att förebygga och behandla malaria.

I vilka former finns medicinen?

Läkemedlen finns som tabletter i två olika styrkor, 250/100 och 62,5/25 milligram.

Så här fungerar medicinen

Malaria är en sjukdom som sprids till människor med myggor. När myggorna sticker överför de parasiter till blodet. De två verksamma ämnena dödar parasiterna. När man tar medicinen i förebyggande syfte dödas parasiterna innan man hinner bli sjuk i malaria.

Fäll ihop

Hur använder man medicinen?

Hur använder man medicinen?

Så här gör man

Man ska helst ta medicinen tillsammans med mjölk eller mat. Då tar kroppen upp medicinen bättre och behandlingen blir mer effektiv.

Tabletterna bör helst sväljas hela eftersom de har en besk eftersmak. Om man har svårt att svälja tabletterna hela kan de krossas och blandas med lite sylt, mat eller mjölk precis innan man ska ta medicinen.

Det är bra om man kan ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosering för att förebygga malaria

För att förebygga malaria är dosen för vuxna och barn över 40 kilo 1 tablett dagligen av styrkan 250/100 milligram.

Doseringen för barn är 1-3 tabletter av styrkan 62,5/25 milligram beroende på barnets vikt.

Behandlingstiden längd beror på hur länge man ska vistas i ett område där malariasmittan finns.

Man ska

 • börja ta medicinen senast den dag man kommer till området
 • ta medicinen varje dag under hela vistelsen
 • fortsätta att ta medicinen i ytterligare 5-7 dagar efter att man lämnat området, för att man ska vara säker på att alla parasiter i blodet har dött.

Om man avbryter den förebyggande behandlingen för tidigt finns risk att bli sjuk i malaria.

Om man glömmer en dos tar man nästa dos så snart som möjligt. Man fortsätter sedan enligt det ordinerade doseringsschemat. Man ska inte ta dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om man tar medicinen förebyggande och kräks inom en timme efter att man tagit en dos tar man en ny dos direkt. Om man har kräkts är det särskilt viktigt att använda andra skydd, som till exempel myggmedel och myggnät, eftersom effekten av medicinen kan ha minskat.

Dosering vid behandling av malaria

Om man har blivit sjuk i malaria bestämmer läkaren vilken dos man ska ta.

Fäll ihop

Att tänka på när man använder medicinen

Att tänka på när man använder medicinen

Viktigt

Inget malarialäkemedel är absolut säkert och därför är det bra att även skydda sig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten. Myggmedel och skyddande klädsel kan vara till hjälp. Genom att sova under ett myggnät eller med en fläkt eller luftkonditionering i rummet kan man försöka undvika att bli stucken.

Man kan få malaria även om man gjort allt man kan för att undvika smitta. Vid vissa typer av malaria tar det lång tid innan man får symtom, och sjukdomen bryter ut först efter flera dagar, veckor eller till och med månader efter att man blivit smittad. Om man får hög feber inom tre månader efter att man har varit i ett område där malaria finns ska man omedelbart uppsöka läkare.

Man ska inte använda medicinen som förebyggande behandling om man har en allvarlig njursjukdom.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta medicinen tillsammans med

 • läkemedel mot illamående och kräkning som innehåller metoklopramid, till exempel Primperan
 • vissa antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner, till exempel Tetralysal och Tetracyklin Meda
 • läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan och Rifadin
 • läkemedel mot svampinfektioner som innehåller flukonazol, till exempel Diflucanvissa läkemedel mot HIV.

Om man tar någon av dessa mediciner kan effekten av Malarone minska.

Om man använder Waran bör man börja behandlingen två veckor tidigare och kontrollera INR innan avresan.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få ont i huvudet, må illa, få ont i magen eller diarré. Några kan bli yra, tappa aptiten, få feber, hosta eller sömnstörningar. Ofta brukar biverkningarna vara lindriga och gå över efter en tid.

Om man får svåra hudutslag ska man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Malarone som förebyggande när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret. Medicinen kan dock användas för att behandla malaria.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det ena av de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-02-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna