Almogran

Skriv ut (ca 4 sidor)

Almogran är ett läkemedel som används mot migränanfall.

Skriv ut

Läkemedlet tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för triptaner och det verksamma ämnet är almotriptan. Läkemedelsgruppen kan även kallas för serotonin-1-receptorstimulerare.

Almogran finns som tabletter i styrkan 12,5 milligram och är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Så här fungerar läkemedlet

Orsaken till migrän är inte klarlagt. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedlet dämpar vissa signaler i hjärnan. Det leder till att huvudvärken och illamåendet lindras samtidigt som känsligheten för ljud, ljus och lukt minskar.

Läkemedlet börjar verka efter ungefär en halvtimme.

Fäll ihop

Hur tar jag läkemedlet?

Hur tar jag läkemedlet?

Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vatten.

Fäll ihop

När ska jag ta läkemedlet?

När ska jag ta läkemedlet?

Du kan ta läkemedlet när som helst under migränanfallet när huvudvärken har börjat. Det är bäst att ta tabletten så tidigt som möjligt vid första säkra tecken på migränhuvudvärk.

Du som har migrän med aura får till exempel synrubbningar, domningskänslor och talrubbningar före huvudvärken. Ta inte läkemedlet under den tid du har aura.

Läkemedlet ska inte användas för att förhindra migrän.

Även om läkemedlet inte skulle ge någon verkan vid ett migränanfall, kan du ändå pröva att ta det igen vid nästa anfall.

Fäll ihop

Dosering

Dosering

Dosen av ett receptbelagdt läkemedel är anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är en tablett. Om läkemedlet inte hjälper ska du inte ta en tablett till under samma migränanfall. Om huvudvärken däremot har lindrats efter den första tabletten men sedan kommer tillbaka kan du ta en tablett till. Men då måste det gå minst två timmar mellan tabletterna. Ta inte mer än två tabletter per dygn.

Läkemedlet bör inte användas av personer som är över 65 år eller av barn och ungdomar under 18 år.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Att tänka på när du använder Almogran

Att tänka på när du använder Almogran

Du som har huvudvärk som inte liknar den vanliga migränhuvudvärken ska inte ta läkemedlet utan att först rådgöra med en läkare.

Använd inte läkemedlet om du har eller har haft vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, högt blodtryck eller om du har haft stroke eller har någon svår leversjukdom. Fråga din läkare om du känner dig osäker.

Använd inte läkemedlet om du är överkänslig mot en sorts antibiotika som kallas sulfa.

Läkemedlet kan ge upphov till kortvarig bröstsmärta och en åtstramande känsla i bröstet. Det är vanligtvis inte allvarligt men kan i mycket sällsynta fall bero på hjärtpåverkan. Kontakta därför läkare om symtomen inte försvinner.

Om du använder läkemedlet för ofta finns det risk för att du får kronisk huvudvärk eller att huvudvärken blir värre. Du ska då kontakta läkare.

Du kan bli trött och dåsig både av läkemedlet och av migränanfallet.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Fäll ihop

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Andra triptaner ska inte användas samtidigt med Almogran under ett migränanfall. Däremot kan en annan triptan tas efter en viss tid enligt anvisningar från läkare. 

Här är några exempel på triptaner:

Almogran ska inte heller användas samtidigt med läkemedel som innehåller:

  • dihydroergotamin, till exempel Orstanorm
  • ergotamin, till exempel Anervan Novum

Om du har tagit Orstanorm eller Anervan Novum ska det gå minst 24 timmar innan du kan ta Almogran. Om du har tagit Almogran ska det gå minst sex timmar innan du kan ta dessa läkemedel.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Du kan må illa och kräkas av både läkemedlet och migränanfallet. En del personer som använder läkemedlet kan till exempel bli trötta eller yra.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det passerar över i modersmjölken. För att inte riskera att barnet påverkas ska du avstå från att amma under minst 24 timmar efter att du har tagit läkemedlet.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-05
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Elisabet Waldenlind, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.