Alla har hemligheter. Du har säkert saker som du inte berättar för någon. Ibland kanske du delar den med med en eller flera kompisar.

Hemligheter kan vara bra och göra dig glad. De kan vara spännande eller viktiga. De kan kännas magiska eller som en skatt.

Men hemligheter kan också vara dåliga, svåra eller jobbiga. Som att någon slår dig hemma, att någon som tar hand om dig är sjuk eller ofta är full.

Du kanske blir tvingad att göra något du inte vill eller att en vuxen gör saker med din kropp som du inte vill.

Din hemlighet är kanske att något känns fel fast du inte riktigt vet vad det är.

Om barn och vuxna ska ha hemligheter ihop måste barnet alltid  bestämma. En vuxen får inte bestämma att något som känns fel ska vara hemligt.

Om en vuxen säger att det kan hända hemska saker om du berättar om er hemlighet är det inte någon bra hemlighet.

En kompis som berättar om sin hemlighet för dig visar att hon eller han litar på dig. Är den rolig och gör er glada är den bra.  

Om en kompis berättar något som är jobbigt kan det vara svårt att veta vad du ska göra. Kompisen kanske vill att det ska vara en hemlighet. Men om den känns svår eller gör dig orolig ska den inte vara hemlig.

Hemligheter som gör ont eller är jobbiga ska inte vara hemliga. Det är bra att berätta för en vuxen som du litar på, även om det känns svårt. 

Om en kompis har en hemlighet som känns svår eller gör dig orolig ska den inte heller vara hemlig. Att berätta om den för en vuxen är inte att svika. Det är ett sätt att hjälpa din kompis.