Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.

Vanliga symtom - när ska jag söka vård?

Här kan du få hjälp att bedöma om du kan lindra dina symtom själv eller om du behöver söka vård. Ibland får du rådet att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Om denna guide

Läs på 1177.se om du har symtom som inte finns med i denna guide. Ring telefonnummer 1177 om du behöver mer råd.  

Använd inte denna guide:

  • Om det gäller barn under 1 år.
  • Om du känner dig mycket sjuk.

Ring istället telefonnumret 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Ring genast 112 vid akuta eller livshotande tillstånd.

Jag har läst och vill gå vidare.

Till toppen av sidan