OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Provtagning covid-19 Gotland

Innehållet gäller Gotland

Region Gotland erbjuder provtagning av covid-19 för alla invånare och besökare som är 6 år eller äldre och som har pågående symtom. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu.

Hur bokar jag tid för provtagning?

Testa dig bara om du har symtom eller blivit uppmanad vid kontakt med vården

 • Det förekommer att det bokas PCR-prov av personer som inte har symptom. Gör inte det.
 • Lämna provtagningstiderna till de som behöver få veta om deras symptom är covid-19.
 • Just nu behöver laboratorierna först och främst ta hand om prover från patienter och boende på äldreboenden. Därför släpps bara provtagningstider två dagar i taget för dig och andra invånare som är hemma och sjuka.

Om du har pågående symtom för covid-19 bokar du själv tid för egenprovtagning genom att logga in på https://pep.1177.se/offer. Det går INTE att boka tid genom att ringa till 1177. Provtagning för covid-19 är kostnadsfri. Du som inte är folkbokförd på Gotland väljer ”Välj provtagning i andra län” i inloggat läge på 1177.se. Här finns en lathund för dig som inte är folkbokförd på Gotland.

Provtagningsplats
För att minska smittspridningen måste du besöka provtagningsplatsen i bil. Kom ihåg att du först måste boka en tid genom att logga in via https://pep.1177.se/offer. Provtagningsplatser finns i Visby, Hemse eller Slite. Tider finns tillgängliga dagtid på vardagar.

Hemleverans
Om du inte har möjlighet att besöka en provtagningsplats i bil kan du boka en hemleverans via https://pep.1177.se/offer.

Vuxna som

 • Saknar BankID
 • Har ett reservnummer
 • Eller inte klarar av att ta prov på dig själv

kan istället ringa 0498-26 89 31 (knappval 4) för att få hjälp med bokning. Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid. Du blir uppringd med provsvar cirka 4 vardagar efter provtagningen.

Detta gäller för barn

Barn som är över sex år kan lämna prov.

Yngre barn behöver oftast inte lämna prov.

De små barnen under sex år har ofta fler förkylningsepisoder, och att ta prov vid varje förkylning kan vara obehagligt. För barnen i den här gruppen rekommenderas att de i första hand stannar hemma utan provtagning. Om ett förskolebarn blir sjukt och behöver vård på vårdcentral eller på lasarettet kan provtagning för covid-19 bli aktuellt som en del av utredning av sjukdomssymptom.

Barn 6-13 år

 • Du som är vårdnadshavare bokar tid för ditt barn i en webbtidbok genom att logga in på 1177.se. med BankID. Så bokar du tid för provtagning covid-19 för ditt barn via 1177.se (instruktioner)
 • Du åker sedan på utsatt tid med ditt barn till den provtagningsstation du valt. Provtagningsstationer finns i Visby (i vitt tält utanför akuten) samt vid vårdcentralen i Hemse och i Slite (från vecka 42).
 • Om du inte har BankID kan du ringa 0498-26 89 31 (knappval 4) för att få hjälp med bokning. Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid. Du blir uppringd med provsvar cirka 4 vardagar efter provtagningen.

Barn 13-16 år

Logga in på 1177.se för dig som är 16 år och äldre

Det finns två olika sätt att logga in på 1177.se. Du kan logga in med BankID eller med Freja eID. Observera att du måste ha fyllt 16 år för att boka tid till egenprovtagning för covid-19 på Gotland.

Logga in med BankID

För att skaffa BankID krävs det ett godkännande av vårdnadshavare, reglerna ser olika ut hos olika banker. Åldersgränsen bestämmer bankerna själva.

Här kan du läsa mer om att skaffa och att använda BankID

Mobilt SäkerhetsID eller motsvarande fungerar inte

Mobilt SäkerhetsID och motsvarande är ämnade för bankernas egna tjänster. Denna typ av e-legitimation kan inte användas för att logga in på 1177.se. Du och din vårdnadshavare måste förklara för banken att du behöver ha ett Mobilt BankID för att du ska kunna identifiera dig även i e-tjänster som inte är bankens egna.

Logga in med Freja eID

Freja eID är en gratis, svensk e-legitimation. 

För att skaffa Freja eID behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto.

Läs om hur du skaffar Freja eID.

Så bokar du som är personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet tid för PCR-provtagning

Gäller endast för dig som har symtom på covid-19!

Personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet  bokar tid för pågående covid-19-infektion via en webbtidbok på 1177.se. Länk till mer detaljerad instruktion.

Om det inte går att boka provtagning för covid-19

Om du har symtom som påminner om covid-19, men inte kan provta dig, är det viktigt att du stannar hemma tills du är frisk plus två dagar extra. Du ska också undvika att träffa någon annan än dem du bor med. Så bromsar vi smittspridningen tillsammans.

Just nu behöver laboratorierna först och främst ta hand om prover från patienter och boende på äldreboenden. Därför släpps bara provtagningstider två dagar i taget för dig och andra invånare som är hemma och sjuka.

Om du har symtom och det inte går att boka ett test är det viktigt att du följer rådet att stanna hemma. De allra flesta som blir sjuka i covid-19 behöver inte söka vård för sina besvär. Behöver du hjälp att bedöma dina symtom ska du ringa 1177. Följ råden nedan.

 • Stanna hemma och undvik att träffa andra.
 • Du kan gå tillbaka till arbete eller skola när du känner dig frisk och det gått minst sju dygn sedan du först kände symtom. De sista två dygnen ska ha varit utan feber och du ska må tydligt bra.
 • Om symtomen går över inom 24 timmar ska du stanna hemma i ytterligare två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Om du vet att symtomen beror på migrän eller allergi eller annan känd orsak, behöver du inte stanna hemma två dagar extra.
 • Om du blir sämre och tror att du kan behöva vård ska du kontakta 1177 på telefon eller 112 om det är livshotande.
 • Om du behöver söka vård för dina symtom ska du alltid ringa 1177 först. Du ska inte gå till en vårdcentral eller akutmottagningen med symtom på covid-19. Då riskerar du att smitta både andra patienter och personal.

Hjälp till att bryta smittkedjan

Provtagning för pågående covid-19 är viktig framför allt för att kunna göra smittspårning och bryta smittkedjor. Men det är också viktigt att veta att även utan provtagning så bryter du smittkedjan om du följer rådet att stanna hemma när du har symtom.

How to get a covid-19 self-test if you are sick and not a Swedish citizen

Do you feel ill and have symptoms like a cough, fever or sore throat? Have you lost your sense of smell or taste? Then you should get a covid-19 self-test. Getting a covid-19 test is free.

Region Gotland offers test of covid-19 for all residents and visitors who are 6 years or older and have ongoing symptoms. The sampling shows if you have covid-19 right now. Test for covid-19 is free of charge.

If you are not a Swedish citizen and wish to order a covid-19 self-test, call 0498-26 89 31 (button selection 4) to get help with booking. You will receive instructions how to proceed to do the covid-19 self-test. You will be called with a test answer approximately 4 weekdays after the test. 

It is not possible to call the health care counseling 1177 to book an appointment.

Rekommendation för dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Du som bor med någon som har bekräftad covid-19 uppmanas att stanna hemma. Det är Folkhälsomyndigheten tillsammans med smittskyddsläkare som står bakom rekommendationen.

När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. I samband med det får den som smittats och du som bor med en smittad person veta hur länge ni ska stanna hemma. Du kommer också att få information om rekommendationerna för provtagning.

 • Du som bor med någon som har bekräftad covid-19 ska följa gällande förhållningsregler eller riktlinjer i minst 7 dagar från det datum då den du bor med blev provtagen, förutsatt att du som hushållskontakt är fortsatt symtomfri.
 • Du som är frisk och bor i samma hushåll som någon med sjukdomen covid-19, ska stanna hemma i sju dagar, och om det är möjligt arbeta hemifrån. Om du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån, kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.
 • Du som bor med någon som har bekräftad covid-19 uppmanas att träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, d.v.s. 14 dagar från det att den du bor med har provtagits.
 • Du som arbetar inom vård eller omsorg och bor med någon som har bekräftad covid-19 rekommenderas provtagning dag 5 inför återgång i arbete. Se "Så bokar du som är personal inom vård och omsorg eller samhällsviktig verksamhet tid för PCR-provtagning" Du väntar med återgång i arbete tills provresultatet har kommit.
 • Om du som hushållskontakt får symtom ska du alltid provta dig och stanna hemma i väntan på provsvar.
 • Du som är hushållskontakt ska lämna nytt prov vid förnyade symtom trots tidigare negativt PCR-test.

Förändring av rekommendation om hushållskontakt som innebär att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Den 1 december förändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna vilket innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 bör stanna hemma. Detta innebär att hela familjen omfattas av förhållningsregler för hushållskontakter och grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum.

Hur länge ska barn i förskola/skola stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

Vid symtom som till exempel feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk som snabbt går över, behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.

Om det är kvarvarande symtom och sju dygn har gått sedan barnet blivit sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).
Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter sju dagar inte längre smittar andra med covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Smittspårarpenning

Du som inte har möjlighet att jobba hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. När du har gjort din ansökan kommer vården att skicka ett läkarintyg till Försäkringskassan. Du behöver inte själv ta någon mer kontakt med vården.

Information och förhållningsregler till dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Läs smittskyddsläkarens smittskyddsblad här (Svenska)

Vilka kan inte boka egenprovtagning via 1177.se?

 • Barn under 16 år

Se särskild info på denna sida om vad som gäller för barn under 16 år.

Vuxna som:

 • Saknar BankID
 • Har ett reservnummer
 • Eller inte klarar av att ta prov på dig själv

Då kan du istället ringa 0498-26 89 31 (knappval 4) för att få hjälp med bokning. Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid. Du blir uppringd med provsvar cirka 4 vardagar efter provtagningen.

Hur går provtagningen till?

På en provtagningsplats

 • Du måste köra med bil när du tar dig till provtagningsplatsen. Personal kommer att ge ut ett provtagningskit till dig medan du sitter kvar i bilen. Det är viktigt att du INTE kliver ur bilen.
 • Du topsar dig själv i näsa och svalg. Du ska också lämna ett salivprov. Instruktioner följer med provtagningskittet, följ dem noggrant för bästa tillförlitlighet.

Genom hemleverans

 • Om du har bokat en hemleverans kommer personal hem till dig och överlämnar ett provtagningskit i en påse vid ytterdörren.
 • Du topsar dig själv i näsa och svalg. Du ska också lämna ett salivprov. Instruktioner följer med provtagningskittet, följ dem noggrant för bästa tillförlitlighet.

Kan jag ta mig på annat sätt än i bil till en provtagningsplats och göra testet?

Du som vill ta ett prov kan inte besöka provtagningsplatsen utan att själv sitta i en bil. Detta eftersom bilen i sig är ett skydd som både isolerar dig som har pågående symtom från andra, och innebär att ett visst avstånd hålls per automatik.

Att gå eller cykla till en provtagning ökar risken för kontakt med andra människor genom exempelvis köbildning. Kravet på att sitta i en bil vid besöket, gäller även om du bor nära en provtagningsplats.

Hur bör man göra om man har symtom som hinner gå över (t ex symtom torsdag och första provtagningstid måndag)?

Så här skriver Folkhälsomyndigheten om du har symtom men inte testats för covid-19:

 • Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma  och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång dag åtta till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.
 • Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, se även texten nedan) behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet.
 • De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedöningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Hur får jag provsvaret?

 • Alla som tagit prov via egenprovtagning måste vara beredda att vänta 7 dagar. Vi arbetar hela tiden på att snabba på analysflödet men trycket är så pass högt just nu i hela Sverige att det tyvärr blir långa väntetider.
 • När 7 dagar har passerat, dvs. på dag 8, kan du skicka ett mail med ditt telefonnummer till: hsf.covid.provsvar@gotland.se 
  Lämna inte ditt personnummer. Vi får inte hantera personuppgifter via mail.
 • Om provet visar att du har sjukdomen covid-19, kommer du att kontaktas av sjukvården inom ett par dagar. Det är viktigt att du bevakar och svarar i telefonen även om du inte känner igen numret. Det kan vara en smittspårare från smittskyddsenheten som söker dig för att delge ett positivt svar samt påbörja en smittspårning.
 • Ett negativt provsvar betyder INTE att om du har symtom kan återgå till arbetet. Detta eftersom testet vid en längre tids infektion inte alltid kan fånga upp viruset via svalget. Viruset kan ha förflyttat sig längre ner i luftvägarna exempelvis.
 • Om du har covid-19-relaterade symtom ska du fortsatt ALLTID stanna hemma minst 7 dygn. Om du har varit frisk de senaste två dygnen så kan du återgå till jobbet dag 8.

Varför dröjer mitt provsvar?

 • Alla som tagit prov via egenprovtagning måste vara beredda att vänta 7 dagar.
 • När 7 dagar har passerat, dvs. på dag 8, kan du skicka ett mail med ditt telefonnummer till: hsf.covid.provsvar@gotland.se
  Lämna inte ditt personnummer. Vi får inte hantera personuppgifter via mail.
 • Under tiden som du väntar på provsvaret rekommenderar vi att du agerar som om man inte varit provtagen, dvs du stannar hemma minst 7 dygn. Om du har varit frisk de senaste två dygnen så kan du återgå till jobbet dag 8.
 • Vi arbetar hela tiden på att snabba på analysflödet men trycket är så pass högt just nu i hela Sverige att det tyvärr blir långa väntetider.

Antikroppstest på Gotland

Antikroppstest/Serologisk provtagning startar på Gotland den 1 februari 2021

Den 1 februari 2021 startar Region Gotland antikroppstestning för alla som fyllt 18 år och som är folkbokförd på Gotland. Läs mer.

Vad gör jag om provsvaret visar att jag har covid-19?

Det är viktigt att du bevakar och svarar i telefonen även om du inte känner igen numret. Det kan vara en smittspårare från smittskyddsenheten som söker dig för att delge ett positivt svar samt påbörja en smittspårning.

Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer tills du har varit helt symtomfri i minst två dygn. Ring 1177 om du behöver råd eller vård.

Länk till smittskyddsläkarnas patientinformation om förhållningsregler vid covid-19-infektion

Vad gör jag om provsvaret visar att jag inte har covid-19?

 • Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet så snart du känner dig frisk och pigg igen och inte har någon feber.
 • Följ de rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, skola, förskola eller för annan aktivitet.
Till toppen av sidan