LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Antikroppstest för covid-19 på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Den 1 februari 2021 startar Region Gotland antikroppstestning för alla som fyllt 18 år och som är folkbokförd på Gotland. Vad är ett antikroppstest, vem får ta det och när, och vad kostar det? Här har vi samlat de vanligaste frågorna om antikroppstest för covid-19.

Vad är ett antikroppstest?

Ett antikroppstest visar om en person har haft covid-19 och bildat antikroppar mot viruset. Här kan du läsa mer om hur du bokar tid för ett antikroppstest.

Om du är sjuk och vill veta om du har covid-19 ska du inte ta ett antikroppstest. Då kan du istället testa dig för pågående infektion av covid-19.

Vem kan göra ett antikroppstest?

Du som är folkbokförd på Gotland och har fyllt 18 år kan boka ett antikroppstest via appen Alltid öppet.

Varför provtas inte barn och ungdomar under 18 år?

Region Gotland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för prioritering. Folkhälsomyndigheten föreslår att följande grupper, i fallande ordning, ges prioritering vid provtagningen:

 • Personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård
 • Riskgrupper, det vill säga personer 70 år och äldre samt personer som har sjukdomar som kan öka risken att bli allvarligt sjuk av covid-19
 • Personal inom samhällsviktig verksamhet
 • Övriga personer från 18 års ålder
 • Barn och unga under 18 år

I nuläget kan vi erbjuda antikroppstest till de fyra första grupperna.

Barn och unga under 18 år provtas för antikroppar efter läkarbedömning.

Ska jag som vaccinerat mig mot covid-19 ta ett antikroppstest?

Det finns ingen rekommendation att testa sig för antikroppar efter vaccination mot covid-19.

Vad gör jag om jag inte är folkbokförd på Gotland?

Kontakta den region där du är folkbokförd. Många regioner har också information om vad som gäller på 1177.se. Du kan välja vilken regions information du vill visa längst upp till vänster på sidan.

När kan jag göra antikroppstest?

När du tar testet måste du ha varit utan förkylningssymptom i minst 14 dagar. Detta beror på att det tar några veckor för antikropparna att bildas efter genomgången covid 19-infektion.

När ska du INTE ta provet?

Provtagning för att påvisa antikroppar mot covid-19 rekommenderas inte om du har haft covid19 – infektion påvisad med PCR-test eller antigentest de senaste 6 månaderna. Om du tidigare har haft ett positivt antikroppstest mot covid-19 så rekommenderas inte förnyad provtagning.

Om du fortfarande har symtom kan du istället testa dig för pågående infektion av covid-19

Hur bokar jag ett antikroppstest via appen Alltid öppet och 1177.se?

Gör så här

 1. Börja med att ladda ner appen ”Alltid öppet” (Region Stockholm) till din telefon eller surfplatta från Appstore eller Google Play. Du behöver mobilt BankID. 
 2. I appen klickar du på knappen ”Region Gotland Antikroppsprovtagning”.
 3. Du får nu svara på några frågor samt boka tid för provtagning.
 4. När du svarat på frågorna skickas du vidare till provtagningserbjudandet/remissen i 1177.se.
  Slutför beställningen.
 5. Nu finns din remiss redo hos provtagningen när du kommer på din bokade tid.

Kan jag boka tid för provtagning genom att ringa 1177?

Nej, du kan inte boka tid via 1177 telefoni.

Jag har inget bank-id, hur bokar jag tid?

Du kan inte boka tid förrän den 1 februari 2021 då Region Gotland börjar att erbjuda antikroppstestning. Då kan du ringa 0498-26 89 31 (knappval 4) för att få hjälp med bokning. Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid. Du blir uppringd med provsvar cirka 4 vardagar efter provtagningen.

Vad kostar antikroppstestet?

 • Antikroppstestet kommer att kosta 400 kronor för invånare och är inte högkostnadsgrundande.
 • För vård- och omsorgspersonal är provet kostnadsfritt. Om du är osäker på om du räknas till gruppen som får ta provet gratis, fråga din chef.

Varför kostar inte antikroppstest lika mycket överallt?

Varje region bestämmer sina egna patientavgifter. Privata aktörer bestämmer själva sina avgifter.

Hur går antikroppstestet till?

De antikroppstester vi erbjuder innebär att ett blodprov tas, oftast i armvecket. Proverna tas av personal på provtagningen på Visby lasarett och analyseras i Visby.

Hur får jag provsvaret?

Du får ett sms eller e-postmeddelande när ditt provsvar är klart och kan då logga in på 1177.se för att läsa svaret. Observera att det är viktigt att du valt att aktivera aviseringar i 1177.se när du loggat in.

Hur ska jag tolka provsvaret?

I samband med ditt provsvar får du länkar till information om hur provsvaret ska tolkas och vad du bör tänka på i fortsättningen.

Du kan också läsa mer om betydelsen av provsvaren här:

Provsvaret visar att jag har antikroppar

Provresultatet visar att du har antikroppar mot covid-19. Vad ska du tänka på nu?

Om ditt provsvar visar att du har antikroppar betyder det att du med stor sannolikhet har haft covid-19.

Vad innebär det?

Det innebär en minskad risk att du själv smittas och en minskad risk att föra smittan vidare till andra. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att ett positivt resultat tyder på skydd mot återinfektion med allvarliga symptom i upp till sex månader. Det gäller från det att du har fått ditt testresultat.

Vid eventuella nya sjukdomssymtom inom sex månader behöver du inte ta nytt prov för covid-19. Undantag kan finnas om du till exempel har en sjukdom eller läkemedelsbehandling som kan påverka ditt immunsystem negativt.

Har du antikroppar har du också en större möjlighet att träffa andra personer, även de som tillhör en riskgrupp, förutsatt att du fortsätter följa de rekommendationer som finns:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk
 • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta, då försvinner viruset. På så sätt minskas risken för smittspridning.
 • Hålla avstånd till personer utanför din umgängeskrets
 • På arbetsplatsen: tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning

Provsvaret visar att jag inte har några antikroppar

Ditt provsvar visar att du inte har utvecklat antikroppar mot covid-19.

Vad ska du tänka på nu?

Om ditt provsvar visar att du inte har några antikroppar har du sannolikt inte haft sjukdomen covid-19. Det kan också vara så att du har haft en infektion men inte utvecklat mätbara nivåer av antikroppar.

Vad innebär det?

Det innebär att du inte har ett skydd mot infektionen. Fortsätt att följa myndigheternas råd för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19.

Ditt test gick inte analysera - Övriga svar

Ditt test gick inte att analysera eller bedöma.

Vad innebär det?

Du har fått ett provsvar som inte har gått att analysera eller bedöma. Det kan bero på att något gick fel rent tekniskt. Om du fått ett sådan övrigt svar kan du boka ny tid för provtagning.

Boka ny tid

Så här bokar du en ny provtagning.

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor?

 • Om du har allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa 113 13, det nationella informationsnumret.
 • Om du har andra frågor som gäller antikroppstesterna för covid-19 kan du skicka e-post till hsf.covid.provsvar@gotland.se
Till toppen av sidan