Sunda vanor

Din guide till hälsa - lägg till en god vana

Innehållet gäller Gotland

Att leva hälsosamt börjar med kunskap. När du vet vilka vanor som är bra för hälsan och vad som är mindre bra så kan du själv bestämma vilken vana du vill förändra. Du behöver inte lägga om hela ditt liv – börja med att lägga till en god vana!

en tjej står i träningskläder med ett gummiband i händerna

Fysisk aktivitet och rörelse

Din kropp är byggd för rörelse. All rörelse räknas – lite är bättre än inget och mer är bättre än lite.

en grafisk bild på en figur som rör på sig

När du rör dig händer mycket i kroppen som gör att du blir piggare och starkare:

 • Hjärtat och kroppen orkar mer.
 • Hjärnan fungerar bättre.
 • Du sover bättre.
 • Du känner dig gladare – minskad risk för depression och nedstämdhet.
 • Sänker stressen – ju mer du tränar ju mindre stresshormon krävs för samma ansträngning.

Här kan du läsa mer om fysisk aktivitet och träning.

Om du vill ha stöd att komma igång:

Hälsosamma matvanor

Vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter påverkar hur du mår. Du behöver inte förändra dina matvanor helt och hållet i ett enda steg. Varje förändring kan göra stor skillnad. 

grafisk bild av en tallrik med kniv och gaffel och ett hjärta

Hälsosamma matvanor minskar risken för:

 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Övervikt
 • Typ 2-diabetes
 • Vissa typer av cancer

Här kan du läsa mer om hur hälsosamma matvanor kan se ut

Här kan du få stöd om du behöver hjälp att förändra dina matvanor:

Minimera

Ibland är vägen till en hälsosam livsstil att sluta göra något som är skadligt. Tobak, alkohol och andra droger påverkar din hälsa negativt och är därför något som du kan minimera eller ta bort helt, om du vill bli mer hälsosam.

en grafisk bild av en soptunna

Här kan du läsa mer om hur tobak och alkohol påverkar kroppen.

Tobak

Den främsta rekommendationen är att sluta helt med att använda tobak. Kan du inte sluta helt nu, så gäller att ju mindre du använder tobak, ju bättre är det för din hälsa.

Här kan du få hjälp att sluta röka

Här kan du få hjälp att sluta snusa

 

Alkohol

Det finns en uppfattning att lite alkohol inte spelar någon roll, eller att det till och med kan vara bra. Så är det inte. Alkohol påverkar alltid kroppen negativt, även om du bara dricker lite.

Så kan du ändra dina alkoholvanor.

Tandhälsa

Att ta hand om dina tänder gör inte bara att du minskar risken för karies Du undviker också att bakterier i tandköttet vandrar vidare i kroppen, vilket kan orsaka allvarliga problem i hjärta och kärl.

bild på en tand och en tandborste

Sexuell hälsa

Det är lika viktigt att komma tillrätta med sexuella problem, som med andra problem i livet, för att må bra. Sök hjälp om du har problem eller vill lära dig mer om din sexualitet.

en figur som visar två personer med ett hjärta emellan

För att främja din sexuella hälsa är det viktigt att du själv får:

 • Definiera din egen sexualitet.
 • Bestämma om du vill vara sexuellt aktiv och i så fall med vem.
 • Avgöra om och när du vill ha barn, och hur många barn du vill ha.
 • Lära dig mer om sexualitet, orgasm och hur kroppen fungerar.
 • Kunskap och möjlighet att skydda dig från sexuellt överförbara sjukdomar.

Här kan du läsa mer om sexuell hälsa

Här kan du få stöd om du har frågor om din sexualitet:

Testa dina vanor

Här kan du testa dina olika vanor för att få en bild av vilka vanor som du kan behöva ändra om du vill leva mer hälsosamt. Testerna är utvecklade av Linköpings Universitet.

 • Livsstilsprofilen - test är ett frågeformulär med 17 frågor där du kan få en översikt över dina vanor. 
 • Fysisk aktivitet - test är ett frågeformulär med 7 frågor där du kan få veta mer om din fysiska aktivitetsnivå.
 • Matvanor - test är ett frågeformulär med 12 frågor där du kan få veta mer om hur hälsosamma matvanor du har.
 • Tobaksvanor - test är ett frågeformulär med 12 frågor om dina tobaksvanor.
 • Alkoholvanor - test är ett frågeformulär med 7 frågor om dina alkoholvanor.
 • Psykisk hälsa - test är ett frågeformulär med 17 frågor där du kan få en förståelse för din psykiska hälsa.
 • Stress - test är ett frågeformulär med 18 frågor som visar doin stressnivå.
 • Sömn - test är ett frågeformulär med 9 frågor om din sömn och dina sömnvanor.

Lägg till en god vana!

framsidan på broschyren Din guide till hälsa

Det kan vara lättare än du tror att lägga till en god vana. Ett sätt kan
vara att upprätta ett avtal med dig själv – att göra din egen hälsoplan. Kom ihåg: EN god vana kan göra stor skillnad för din hälsa.

Här kan du läsa broschyren Din guide till hälsa

Till toppen av sidan