Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Värnamo

Värnamo sjukhus, Doktorsgatan.

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

010-244 98 00

Telefontider

  • Mån-Fre10:00 - 12:00
  • Mån-Fre13:00 - 14:30

Öppettider:

  • Mån-Fre08:00 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Värnamo sjukhus, Doktorsgatan.
Län, kommun:
Jönköpings län, Värnamo
Postadress:
Barn- och ungdomspsykiatriska, mottagningen, Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Från huvudentrén, följ skyltar mot målpunkt C. Mottagningen finns på plan 3 (entréplanet). Gratis parkering finns på sjukhusområdet. Vid huvudentrén och den södra entrén finns handikapparkeringar. Busshållplats finns vid huvudentrén.

Till BUP-mottagningen kan man vända sig när det finns misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år. Man kan själv kontakta mottagningen eller bli remitterad från t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral eller socialtjänst.

Bedömning: Familjer som bedöms vara i behov av bedömningssamtal erbjuds en tid inom 30 dagar. Till besöket som brukar ta 1-1,5 timme kallas barnet/ungdomen tillsammans med vårdnadshavare. Besöket inleds oftast tillsammans och delas upp efter en stund så att både barnet/ungdomen och de vuxna har möjlighet att samtala fritt och ta upp egna frågor och funderingar. En barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning går ut på att få en helhetsbild med både risk- och friskfaktorer och det behövs ofta flera samtal (1-3) innan bedömningen är klar. Om bedömningen visar att familjen är i behov av fortsatt kontakt med BUP upprättas en vårdplan.

Behandling: Barn- och ungdomspsykiatri bygger på helhetssyn, ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och tvärprofessionell samverkan. Behandlingen kan t.ex. bestå av olika former av samtalsterapi, nätverksarbete, psykopedagogisk behandling/utbildning, läkemedelsbehandling med mera. Behandlingen utformas alltid i samråd med barnet/ungdomen och vårdnadshavare.


Utredning: En barnpsykiatrisk utredning syftar till att undersöka svårigheter och resurser hos barnet/ungdomen och familjen, utifrån en frågeställning om psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Utredningsteamet är tvärprofessionellt, och i utredningen ingår ofta flera olika undersökningar, intervjuer, frågeformulär och tester. När de olika undersökningarna är färdiga sammanställer utredningsteamet en utredningsrapport, som de går igenom med vårdnadshavare och barnet/ungdomen. Om familjen samtycker brukar även barnets/ungdomens skola bjudas in till ett möte för information och diskussion om behov av stöd i lärandemiljön.

Information till patienter

Utringning administrativa ärenden kl. 10:00-12:00, övriga ärenden kl. 13:00-14:30.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region