Läs andras frågor

När tappar ett barn sina mjölktänder?

Fråga

Är det vanligt att ha tappat 18 tänder när man är 11 år?

Svar

Ja, det är vanligt. Men det kan vara stora skillnader mellan olika barn när det gäller tändernas utveckling.

De första tänderna börjar bildas i munnen redan under fosterlivets sjätte till sjunde vecka. Inne i käken bildas små knoppar som kallas tandanlag. De blir så småningom mjölktänder.

På samma sätt bildas vuxentänderna, de permanenta tänderna. Alltså som tandanlag i käkarna under mjölktänderna. Så småningom växer de upp och trycker loss mjölktänderna från sina platser.

Ofta kommer de första mjölktänderna framtill i munnen när du är mellan sex och åtta månader gammalt. Men variationen är stor. Det finns till och med barn som har tänder i munnen redan vid födseln. Medan andra barn inte får sin första tand förrän i ettårsåldern. Vid tre års ålder brukar alla mjölktänder ha kommit fram. De är totalt 20 stycken.

I sexårsåldern brukar mjölktänderna börja lossna. Oftast är det först framtänderna i underkäken och sedan i överkäken. Dessa mjölktänder ersätts av permanenta tänder. Samtidigt växer det fram fyra nya permanenta tänder bakom de sista mjölktänderna. De kallas för sexårständerna.

Så småningom lossnar alla mjölktänderna. När du är 13 år brukar alla permanenta tänder ha kommit fram, så att du totalt har 28 stycken. De flesta får också de tänder som kallas visdomständerna, som finns allra längst bak i käkarna både uppe och nere.

MajLis Morhed Hultvall, tandläkare

Till toppen av sidan